+(420) 315 707 111  Můj účet
  • Čeština
  • Angličtina

Dálkové odečty vody a tepla pro SVJ a bytové domy

Víte, zda na vyúčtování jsou opravdu náklady Vaše, a ne Vašeho souseda?
Máte možnost si průběžně kontrolovat spotřebu vody?
Jste si jisti, že za spotřebované teplo platíte jen a jen za sebe, že nevytápíte sousedy?

Pokud jste alespoň 1x odpověděli NE, je na čase zjistit výhody on-line monitoringu energií a tepla. Dostanete tak do ruky nástroj, který přináší akurátní čísla a který vám pomůže odhalit veškeré havárie včas, bez zbytečných škod. Navíc Vám pomůže najít oblasti pro úsporu energií.

O produktu
bytový dům
Nákupní centrum

Obchodní centra a administrativní komplexy - rozúčtování energií na 2 kliknutí

Jak efektivně zařídit, abyste rozúčtováním energií netrávili zbytečně mnoho času, aby rozúčtování bylo přesné a aby byli vaši nájemci s vyúčtováním spokojeni?
Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s obchodním centrem Forum v Liberci, proto je postaven tak, aby reflektoval skutečné potřeby a požadavky správců, kteří mají v kompetenci kontrolu nákladů, provoz a rozúčtování energií a služeb.

O produktu

Energetický management pro veřejnou správu

Cílem každé obce, města či státních institucí je optimalizovat mandatorní výdaje, které vydává na energie. Každá ušetřená KWh nebo Gj vede ke snížení nejen těchto výdajů, ale i ke změnšení zátěže na životní prostředí. CEM Monitor je nástroj nezbytný  k provozování efektivního energetického managementu, jelikož dává přesná čísla a odhalí vám, jak probíhá spotřeba energií a vody v objektech:

  • získáte přehled o spotřebě vody, energií a tepla v obecních objektech
  • získáte přehled o ne/hospodaření s energiem v jednotlivých budovách, chování uživatelů budov a jejich vliv na spotřebu, apod.
  • odhalíte včas úniky vody a plýtvání energiemi
  • získáte nástroj na lepší plánování výdajů
  • získáte analýzy nezbtné pro správné vyhodnocení efektivity provedených investic a zavedených opatření
O produktu
úřad kralupy
logistické parky

Komplexní řešení pro logistické parky a průmyslové zóny

CEM BUSINESS jsme díky dlouholeté spolupráci s jedním z předních hráčů v oblasti logistiky přizpůsobili tak, aby vyhovoval těm nejvyšším nárokům. Samozřejmostí jsou do detailu propracované přehledy spotřeb, analýzy, reporty i podklady pro rozúčtování nákladů na jednotlivé nájemce. V neposlední řadě jsme do CEM BUSINESS zavedli tzv. Tarifikaci – tzn. uživatel může veškeré spotřeby vidět i v Kč (nebo EUR).

O produktu

Smart metering - dálkové odečty vody, elektřiny, plynu, tepla ...

CEM Smart je nástroj pro přímou kontrol díky online měření pro všechny dodavatele energií nebo provozovatele lokálních (regionálních) distribučních soustav. Pomocí chytrého měření můžete kontrolovat dodávky energií a spotřebu, můžete analyzovat stav distribuční sítě a dostávat informace o nefunkčnostech měřidel, haváriích, apod. včas. Nově jsme navíc spustili tzv. Tarifikaci pro zobrazování spotřeb v Kč (nebo EUR).

CEM Smart je vhodný i pro odběratele, kteří vidí svou spotřebu souvisle a v reálném čase, což jim umožňuje efektivnější regulaci.

O produktu
energie