+(420) 315 707 111  Můj účet

Na této stránce naleznete přehled SW verzí v radiomodulech pro IoT, které vyrábíme. Manuály k modulům si můžete stáhnout v DOKUMENTECH ke stažení.

WMBUS

WB169-MMB

verze 1.06

verze 1.07 od května 2021

verze 1.08 od července 2021

WB169-MM

verze 2.11

verze 2.12 od srpna 2021

verze 2.13 od 30.8.2022

WB169-R4

verze 2.11

verze 2.12 od srpna 2021

verze 2.13 od 30.8.2022

WB169-R4B

verze 1.06

WB169-RFE-R

verze 1.38

WB169-SI4

verze 1.08

WB169-SI2

verze 1.08

verze 1.09 srpen 2021 – jednou ze změn je zrušení zavysílání po zapnutí pokud je perioda =0

WB868-RFE-R

verze 1.38

WB169-SI2-EX2

verze 1.38

WB169-TE

verze 1.08

WB169-430

verze 1.02

verze 1.05 od 12/2021

verze 1.06 od 02/2022

WB169-K868

verze 1.02

verze 1.5 od 12/2021

verze 1.06 od 02/2022