+(420) 315 707 111  Můj účet

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

V případě, že nenaleznete hledanou odpověď níže, neváhejte nás kontaktovat.

Potřebuji on-line dálkový odečet? Není to zbytečně drahé řešení? Doposud mi stačilo jednou nebo dvakrát v roce obejít byty a vodoměry odečíst ručně.

Je třeba si určit priority a zvážit podmínky ve Vašem domě. Jen pro provedení rozúčtování opravdu stačí projít na konec roku všechny byty a vodoměry ručně odečíst. Úkol to „splní“.

Ovšem pokud chcete opravdu spravedlivé rozúčtování, tedy zajistit, aby každý platil pouze za svou spotřebu, chtěli byste předejít větším škodám při havárii na potrubí, případně dosáhnout úspory, atd., pak jednoznačně zvolte on-line dálkový odečet. Uživatelé tohoto systému například zjistili:

  • není třeba nikomu chodit do bytu, shánět jednotlivé vlastníky či nájemníky pro odečet
  • ztráty = rozdíly mezi spotřebou účtovanou vodárnami a součtem všech podružných vodoměrů bývá daleko vyšší, než jste si mysleli při fyzickém odečtu! Fyzický odečet vodoměrů nelze provést v tak krátké době, jako při on-line odečtu.
  • Pokusy o ovlivnění vodoměru (pokusy o jeho zastavení, či „brždění“), poruchy vodoměru, apod. jsou zjištěny v řádu dnů (při fyzickém odečtu např. 1x ročně toto nelze zjistit). Každý první den v měsíci může předseda SVJ (BD) dostat přehled tzv. nulových náměrů, tedy těch měřidel, která ukazovala za uplynulý měsíc nulovou spotřebu nebo blízkou nule. Je-li takový údaj zjištěn u obydleného bytu, hned víte, že je něco špatně.
  • Neočekávanou spotřebu vody v noci, přes víkend – prostě v době, kdy by žádná být neměla. Toto je možné zjistit včas právě dálkovým on-line odečtem.
  • Prasklá hadice u pračky či myčky, prasklá opředená hadička u WC, protékající WC, zapomenutý otevřený kohoutek, apod. jsou nepříjemnosti, které mohou hodně znepříjemnit život a provětrat peněženku. Při využití možnosti zaslat email nebo SMS o překročení nastavené meze spotřeby byla tato skutečnost zjištěna po pár hodinách – dřív, než stačila voda napáchat větší škody.
  • K svému velkému překvapení několik předsedů SVJ (BD) zjistilo, že některé vodoměry ukazovaly zápornou spotřebu, tzn. točily se opačně. Tento jev je řídký, ale reálný a je možné jej zaznamenat jen v případě použití on-line odečtů. Některé typy rádiových modulů vyvinutých naší společností skutečně umí vyhodnotit opačný směr otáčení vodoměru, což může znamenat buď nestabilní tlak ve vodovodních rozvodech nebo dokonce snahu uživatele bytu o „odtočení vodoměru“, tedy podvod.

V čem je lepší denostupňová metoda měření spotřeby tepla před klasickými indikátory na radiátorech? Proč denostupňová metoda nepoužívá koeficienty úměrné poloze bytu, tepelné prostupnosti stěn, atd.

Obě metody jsou metodami poměrovými, kdy se na základě měření jiné veličiny (ne přímo spotřeby tepla) rozpočítává mezi jednotlivé uživatele bytů teplo dodané do celého domu a změřené dodavatelem tepla.

U klasických indikátorů na radiátorech jde zjednodušeně řečeno o dobu, kdy je daným radiátorem vytápěno, v zásadě bez toho, aby se zásadně rozlišovalo, na jakou teplotu je radiátor rozehřán.

U denostupňové metody je registrována tzv. tepelná pohoda, tzn. na kterou je měřený prostor vytopen. Tzn., že tento způsob měření už zahrnuje tepelné ztráty tohoto prostoru, tedy polohu bytu (jih, sever, okrajová patra domu či střed domu, atd.). Proto dodatečné určování koeficientů není nutné zadávat, ačkoli systém je umožňuje zadat při nestandardních situacích.

Denostupňová metoda je metodou modernější, přesnější a spravedlivější tím, že není měřena pouze teplota topného prvku, ale vlastně výsledek topení. Denostupňová metoda  z principu vyžaduje krátkou periodu měření, kdy jsou teploty snímání sbírány po 20 – 30 minutách. To umožnuje udělat si perfektní časovou křivku závislosti teploty na čase, použitelnou mimo vlastního rozúčtování i např. pro vyregulování topné soustavy v domě. Po zhodnocení výsledků měření řada SVJ zjistila, že vytápí naprosto neefektivně, byty jsou často zbytečně přetopeny, regulace nenastavuje odpovídající noční útlum, apod.

Obrovskou výhodou denostupňové metody je to, že díky často zasílaným náměrům teplot jsou zároveň k dispozici i informace o tom, že zařízení pracuje, resp. naopak, případná závada je ihned indikována a to jak uživateli, tak nám, jako provozovateli systému.

Více o denostupňové metodě najdete na Měření tepla

Měření spotřeby probíhá 24 hod./den a po 365 dnů v roce. Jak je zajištěno, že se do výsledků měření tzv. tepelné pohody nepromítnou vysoké letní teploty? Jak je zajištěno, že se do náměrů nedostanou jiné tepelné zdroje, např. při vaření v kuchyni, případně v koupelně při jejím používání?

Na vstupu tepla do domu je instalována teplotní sonda, která neustále měří teplotu topného média, takže poskytuje informace o tom, zda dům je nebo není vytápěn.

Aby bylo měření co možná nejspravedlivější, jsou teplotní senzory instalovány pouze v obytných místnostech bytu (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, pracovna) a nejsou používányv místech s obvyklými dalšími zdroji tepla, jako je kuchyně či koupelna. Výsledky měření z obytných pokojů jsou pak přepočítávány na vytápěný objem celého bytu.

Na základě principu měření za použití denostupňové metody se domnívám, že je pro mě výhodné, když místo snížení výkonu termohlavicí nechám topení hřát naplno, ale otevřu ventilačku. Náměr teplotních senzorů pak bude nižší a já budu platit méně!

Mýlíte se. S témto názorem se setkáváme často. Je třeba si ale uvědomit, že všichni uživatelé v bytě neplatí za teplo dodané do jejich bytu, ale do celého domu (měří se na patě domu). To znamená, že Vámi uváděným způsobem zvyšujete odběr tepla do domu a v konečném důsledku platíte více. A s vámi i ostatní uživatelé. Daleko výhodnější je nastavit na Vám příjemnou teplotu termohlavici a oknem větrat krátce, ale intenzivně.

Jsem vlastníkem průmyslového areálu a zajímala by mě jednak spotřeba vody, elektřiny a plynu, ale i jiné veličiny. Co vše je možné Vaším systémem dálkové monitorovat?

Námi vyvinuté a vyráběné rádiové moduly i systém CEM umožňuje mimo Vámi zmiňovaných základních energií a médií, tedy vody, elektřiny a plynu, dálkově odečítat a následně zpracovávat a zobrazovat data v podstatě ze všech měřidel, která mají elektronický výstup. Některá tento výstup poskytují přímo z výroby (např. elektroměry), některá (jako např. vodoměry, plynoměry, kalorimetry, apod. ) je třeba doplnit komunikačními prvky.

Měřit je tedy možné spotřebu vody, plynu, elektřiny a tepla, dále teploty, tlaky, vlhkost, pro školy třeba zajímavý CO2 indikující vydýchanost vzduchu, apod. Obraťte se na nás, naši odborníci Vám zpracují řešení, jaké potřebujete.

Jak mám vybrat správný vodoměr?

Vodoměry mají základní rozlišení na teplou a studenou vodu a mají 3 třídy přesnosti. Nejpřesnější je třída C. Nabízíme pouze vodoměry s přípravou pro radiový odečet. Pro přesné a neovlivnitelné vodoměry Maddalena vyvinula firma SOFTLINK s.r.o. radiové odečítací moduly, které fungují pouze s těmito vodoměry.

Koupit lze:

  • vodoměr s impulzním výstupem, pokud byste se v budoucnu rozhodli pro radiové odečty
  • vodoměr s radiovým modulem – k této variantě je potřeba ještě další základní vybavení pro radiové odečty, a tím je komunikační brána a software, který umožňuje jak pochůzkové radiové odečty (Walk By), tak on-line moderní dálkové odečty prostřednictvím internetu s následnou vizualizací v grafech a tabulkách.

Doporučujeme vždy k vodoměrům zakoupit zpětnou klapku pro zabránění zpětného toku do vodoměru. Pokud kupujete samostatně vodoměr, je nutné k němu zakoupit těsnění a plombu. VODOMĚRY ZAKOUPENÉ V RÁMCI SYSTÉMU MĚŘENÍ SPOTŘEBY CEM JSOU MINIMÁLNĚ O TŘETINU LEVNĚJŠÍ!