+(420) 315 707 111  Můj účet

BACKEND server slouží jako univerzální převodník rozhraní mezi síťovou komunikační infrastrukturou a informačními aplikacemi provozovatele. Hlavní úlohou severu je poskytovat smluvním partnerům data přicházející z radiových modulů různých systémů prostřednictvím buď základnových stanic (gatewayí), nebo cizích backend serverů. Tato data jsou poskytována ve formě syrových (raw) dat tak, jak přicházejí z různých technologií. Data mají jednotnou formu. Na základě konfigurace BACKEND server rozhoduje, komu daná data zaslat. BACKEND server obsahuje nadstavbu pro uživatelskou konfiguraci.