+(420) 315 707 111  Můj účet

Modul lze použít k dálkovému odečítání jednoho nebo dvou měřičů spotřeby s pulzním výstupem, nebo k monitorování stavu dvou dvoustavových senzorů. Možná je i kombinace obou způsobu použití.

Při použití pro dálkové odečítání měřičů spotřeby (vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů) lze k modulu připojit dva měřiče spotřeby se standardním pulzním výstupem (“SI”), které mohou být různého typu, s různými jednotkami a převodními konstantami. Modul kontinuálně načítá pulzy generované měřiči spotřeby do vnitřních čítačů, na základě přednastavených násobících/dělících konstant je převádí na požadované výstupní hodnoty a v pravidelných intervalech vysílá aktuální údaje o stavu měřičů spotřeby ve formě radiových zpráv služby NB-IoT mobilního operátora (dále „zpráva INFO”).

Při použití pro dálkové monitorování stavu senzorů (dveřních kontaktů, záplavových čidel, požárních čidel, elektronických plomb…) lze k modulu připojit dvě dvoustavová čidla (senzory) s kontaktním výstupem, které mohou být různého typu a s různou logikou signalizace. Modul detekuje změny stavu výstupního kontaktu čidla, ukládá záznamy o změnách do vnitřního čítače a odesílá informace o stavu daného čidla jako součást pravidelných informačních zpráv.

Obsah zprávy typu INFO je nastavitelný, kromě aktuálních hodnot jednoho nebo dvou čítačů měřičů spotřeby/čidel může zpráva obsahovat i dříve naměřené „historické” hodnoty odečtů uložené v paměti modulu. V jedné datové zprávě lze takto přenášet až 24 odečtů historických odečtů}. Každá zpráva vždy obsahuje i provozní údaje modulu změřené vnitřními čidly (teplota procesoru, napětí vnitřní baterie, údaj o síle signálu).