+(420) 315 707 111  Můj účet
dohled sítí

NetVision je výkonný a efektivní softwarový nástroj pro vzdálený management sítě a serverů a pro management služeb a aplikací. NetVision umožňuje nejenom aktivní monitoring sítě, monitoring služeb, monitoring serverů a pracovních stanic, ale i jejich dálkové řízení a konfiguraci.

NetVision je založený na SNMP (Simple Network Management Protocol) s rozšířením o ICMP (Internet Control Message Protocol).

NetVision umožňuje:

 • aktivní monitoring sítě, služeb, serverů a pracovních stanic
 • jejich dálkové řízení a konfiguraci

NetVision lze využívat jako:

 • Network Management System (NMS) pro správu a řízení telekomunikační sítě libovolné velikosti
 • Element Management System (EMS) pro vizualizaci, dohled a vzdálený management prvků IT infrastruktury, technologických systémů nebo softwarových aplikací

Svými vlastnostmi je NetVision vhodný pro monitoring současných telekomunikačních sítí a IT infrastruktur. Vlastnosti NetVision umožňují jeho použití v sítích velkých operátorů, ale i lokálních Internet Service Providerů.

Automatické hledání objektů a vytváření map

Automatické vyhledávání elementů sítě a vytváření zákaznických map. Libovolná hierarchie map a objektů podle fyzických nebo logických struktur sítě.

Multimonitoring - kombinace SNMP a proxiagentů

Monitorování různých objektů IT infrastruktur, IP routery, ADSL infrastruktury, WiFi infrastruktury, PC a servery, aplikace a operační systémy Windows a Linux.

netvision alarmy

Alarm management

Sbírá veškeré poplachové události z telekomunikační a IT infrastruktury, provádí jejich zpracování a zobrazení.

Monitoring uživatelských služeb

NetVision umožňuje monitoring síťových služeb jako je SMTP, POP3, Telnet, HTTPs, a TCP connection.

Analýzy a vizualizace dat v reálném čase

NetVision obsahuje nástroje pro snadnou tvorbu analytických grafů, tabulek a reportů na základě volitelných parametrů (typy objektů a událostí, časové intervaly, výstupní hodnoty, prahové hodnoty atp.). Analytické výstupy lze prohlížet přes klientskou aplikaci nebo lze nastavit export analytických výstupů do kancelářských a dalších externích systémů.

Konfigurace profilů monitorovaných zařízení

Konfigurace profilů sběru dat, alarmů a prahových hodnot, včetně nastavování charakteristik pollingu.

Správa uživatelů a uživatelských skupin

Konfigurace profilů sběru dat, alarmů a prahových hodnot, včetně nastavování charakteristik pollingu.

Podporované platformy

Server Operační systémy: Linux, Solaris, Free BSD. Databáze: PostgreSQL, nebo Sybase
Klient (java) Linux, Solaris, Free BSD, Windows (98, 2000, XP, Vista), MacOS
Web – server Sun Java System Application Server
WEB – KLIENT (HTML) standardní prohlížeč (Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla)
Java Runtime Environments JRE 1.6

Řídící a dohledový systém NetVision - popis

 • Vrstva SQL databáze, statistických a alarmových souborů

  Tato vrstva je tvořena dvěma databázemi (jedna pro práci s alarmy, druhá pro podporu vizualizace, správu map, klientů apod.). Tyto databáze mohou pracovat z důvodů distribuce na více serverech. Příchozí alarmy a statistická data se uchovávají v binárních souborech, aby byl zajištěn vysoký výkon celé aplikace.

 • Vrstva serverů a démonů

  Tato vrstva je tvořena množinou programů, psaných pro operační prostředí UNIXového typu. Programy dodržují standardy jazyka C/C++ podle doporučení ANSI C/C++ a používají pro styk s operačním systémem unixové aplikační programové rozhranní (API). Tyto programy tvoří vlastní funkcionalitu celého systému. Jejich úlohou je:

  • zachytávání, ukládání a zpracovávání alarmů
  • práci s MIB databází
  • sběr statistických dat dohlížených zařízení
  • automatické dotazování se dohlížených zařízení na jejich stav
  • postprocesing uschovaných dat, vytváření hlášení, konverze do jiných systémů
  • proxy-agenti
  • zasílání e-mailů a SMS zpráv
 • Vrstva podpory klientských programů

  Tuto vrstvu tvoří programy pro interakci s klientskou aplikací (modulem) a WEB server. Programy pro podporu klientské aplikace zabezpečují bezkonfliktní práci mnoha připojených klientských aplikací najednou a jejich okamžité reakce na změny v databázi systému. WEB server zabezpečuje prezentaci dat prostřednictvím HTTP/HTTPS protokolu, a rovněž umožňuje přístup jiným informačním systémům na bázi tzv. “Web Services”. Webová aplikace je napsána v jazyce Java. Samotným webovým serverem je pak Sun System Java Application Server verze 9.

 • Klientská aplikace a WEB rozhraní

  Klientská aplikace je hlavním rozhranním systému pro uživatele, a to jak administrativním, tak i uživatelským. Provádí vizualizaci dat a jejich grafickou interpretaci. Klientská aplikace je napsána v jazyce Java s použitím standardních vlastností systému JVM (Java Virtual Machine) firmy Sun Microsystems. Z tohoto důvodu je jako binární aplikace spustitelná jak v prostředí Windows (98, 2000, XP, Vista), tak i v prostředí UNIXových systémů (Solaris, Linux, MacOS).

Demo verze NetVision 4.0

Na základě vyplnění následujícího formuláře Vám umožníme instalaci demo-klienta NetVision, připojeného k serveru NetVision, monitorujícího několik reálných objektů různého charakteru (serverů, počítačů, prvků sítě LAN, síťových služeb, aplikací…). Můžete se přesvědčit, že práce se systémem je snadná, vizualizace názorná, ovládání intuitivní.

NetVision client - download

  • Vodafone

  • T-Mobile

  • UPC Broadband Slovakia Ltd.

  • Dial Telecom a.s.

  • České Radiokomunikace a.s.

  • BT MEDIA INVEST s.r.o. Třinec

  • 2009 CoProSys a.s. – Praha

  • 2010 New Telekom, spol. s r.o.

  • 2011 TaNET West s.r.o.

  ID produktu Verze produktu Prodej v Kč Pronájem v Kč
  Cena licence Měsíční podpora Pronájem měsíčně Měsíční podpora
  1.1 NetVision – Basic (max 100 prvků, 2x klient) 60.000 1.000 2.167 1.000
  1.2 NetVision – Light (max 250 prvků, 3x klient) 90.000 1.000 3.250 1.000
  1.3 NetVision – Middle 1 (max 500 prvků, 4x klient) 120.000 1.500 4.333 1.500
  1.4 NetVision – Middle 2 (max 1000 prvků, 5x klient) 150.000 2.000 5.417 2.000
  1.5 NetVision – Unlimited (neomezeně prvků a klientů) 300.000 smlouva 10.833 smlouva
  1.6 NetVision – Unlimited (neomezeně prvků a klientů) rozšíření o xDSL 500.000 smlouva 18.056 smlouva

  Pozn.:
  Zakoupil-li zákazník verzi Unlimited a má sjednaný servisní kontrakt, dostává automaticky 1x ročně update aplikace.
  V případě pronájmu se smlouva uzavírá na dobu min. 3 let s možností prodloužení.
  Po ukončení nájmu se platí pouze poplatek za podporu.