+(420) 315 707 111  Můj účet

NOVINKA – Měření fakturačního vodoměru online bez měsíčních poplatků. Více zde

S NAŠÍM ON-LINE SYSTÉMEM MŮŽETE VIDĚT SPOTŘEBU 24/7/365. Jste připraveni na změny ve frekvenci informativních vyúčtování? Víte, že už dnes byste měli instalovat měřiče s dálkovým odečtem? Informace o vyúčtování nebo spotřebě (dále jen „informativní vyúčtování“) musí být poskytovány:

  • od 25. 10. 2020 – minimálně 2x ročně, přičemž jsou-li v domě dálkově odečitatelné měřiče: 1x za ¼ roku (4x ročně)
  • od 1. 1. 2022 –  1x měsíčně, přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období.

Toto informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním, tedy uhrazením nedoplatků či vrácením přeplatků. Na žádost konečného zákazníka (vlastník objektu, tedy zpravidla SVJ) nebude probíhat vyúčtování přeplatků/nedoplatků. Informativní vyúčtování bude možné poskytovat i elektronicky.

aplikace

Díky možnosti nastavení limitů spotřeby okamžitě zjistíte, zda v domě nebo jednotlivých bytech nedochází k únikům vody, odhalíte podvodné jednání, či neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod.
Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové SVJ nebo družstva.

Hlavní vlastnosti aplikace

ALARM

Díky možnosti nastavení alarmových limitů nebo hodnot okamžitě zjistíte, zda se v domě nebo jednotlivých bytech neděje něco závažného – zjistíte např. úniky vody, podvodné jednání, neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod. Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové družstva nebo nájemci bytů.

KONTROLA

Veškerou spotřebu tepla a vody máte pod kontrolou. On-line monotoring je nejjednodušší způsob, jak najít úspory, zjistit únik vody, eliminovat ztráty nebo identifikovat podvodné jednání – např. odpojení měřidel, neautorizovanou manipulaci s měřidlem, nefunkčnost měřidla, apod. Všechny tyto události signalizuje alarm, který vám odešle zprávu na e-mail nebo SMS.

VYÚČTOVÁNÍ

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) měřidel, vyhodnocovat s průměrem spotřeby na byt. Rozúčtování společných nákladů vychází ze skutečné spotřeby. On-line monitoring a aplikace CEM vám umožní připravit spravedlivé vyúčtování v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Jestliže měříte, musíte někde vidět čísla. K tomu slouží softwarová aplikace CEM. Data se zobrazují v grafech a tabulkách, jsou tedy velmi přehledná. Základní vlastnosti aplikace:

  • výpočet nákladů na vodu, energie a teplo dle přednastaveného algoritmu;
  • trvalý přístup k naměřeným i vypočítaným hodnotám přes internet;
  • možnost využití systému pro přenos dat bezpečnostních systémů a systémů dálkového dohledu a dálkového řízení.

Údaje z měřidel můžete sledovat průběžně, to je zásadní přínos oproti stávající praxi, kdy se provádí odečet 1x, max. 2x za rok. To je v dnešní době nedostačující. Díky on-line systému, který sám automaticky odečítá měřidla, vidíte spotřebu v souvislostech a na základě naměřených hodnot můžete  změnit své chování směrem k šetření  energií a vody. Okamžitě také zjistíte abnormální stavy, vady měřidel, úniky, apod., které se však při vyúčtování 1x až 2x do roka jen špatně dokazují a přináší komplikovaná řešení, kdy se vždy některá ze stran cítí poškozena.
Odečítací moduly lze nakonfigurovat na libovolný interval odečtů. Instalace radiových modulů je rychlá a snadná. Nikde se nemusí vysekávat kabely. I proto je snadné takovéto měření zavést.

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) a průběžně vyhodnocovat rozdíly (ztráty).

Více informací naleznete na našem specializovaném WEBu www.merenitepla.cz