+(420) 315 707 111  Můj účet
  • Čeština
  • Angličtina

NOVINKA – Měření fakturačního vodoměru online bez měsíčních poplatků. Více zde

aplikace

Díky možnosti nastavení limitů spotřeby okamžitě zjistíte, zda v domě nebo jednotlivých bytech nedochází k únikům vody, odhalíte podvodné jednání, či neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod.
Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové SVJ nebo družstva.

Hlavní vlastnosti aplikace

ALARM

Díky možnosti nastavení alarmových limitů nebo hodnot okamžitě zjistíte, zda se v domě nebo jednotlivých bytech neděje něco závažného – zjistíte např. úniky vody, podvodné jednání, neoprávněnou manipulaci s měřidlem nebo jeho odpojení, apod. Systém vám pošle e-mail nebo SMS. Máte tak možnost ihned reagovat a zamezit ztrátám, které pak musí zaplatit všichni členové družstva nebo nájemci bytů.

KONTROLA

Veškerou spotřebu tepla a vody máte pod kontrolou. On-line monotoring je nejjednodušší způsob, jak najít úspory, zjistit únik vody, eliminovat ztráty nebo identifikovat podvodné jednání – např. odpojení měřidel, neautorizovanou manipulaci s měřidlem, nefunkčnost měřidla, apod. Všechny tyto události signalizuje alarm, který vám odešle zprávu na e-mail nebo SMS.

VYÚČTOVÁNÍ

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) měřidel, vyhodnocovat s průměrem spotřeby na byt. Rozúčtování společných nákladů vychází ze skutečné spotřeby. On-line monitoring a aplikace CEM vám umožní připravit spravedlivé vyúčtování v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Jestliže měříte, musíte někde vidět čísla. K tomu slouží softwarová aplikace CEM. Data se zobrazují v grafech a tabulkách, jsou tedy velmi přehledná. Základní vlastnosti aplikace:

  • výpočet nákladů na vodu, energie a teplo dle přednastaveného algoritmu;
  • trvalý přístup k naměřeným i vypočítaným hodnotám přes internet;
  • možnost využití systému pro přenos dat bezpečnostních systémů a systémů dálkového dohledu a dálkového řízení.

Údaje z měřidel můžete sledovat průběžně, to je zásadní přínos oproti stávající praxi, kdy se provádí odečet 1x, max. 2x za rok. To je v dnešní době nedostačující. Díky on-line systému, který sám automaticky odečítá měřidla, vidíte spotřebu v souvislostech a na základě naměřených hodnot můžete  změnit své chování směrem k šetření  energií a vody. Okamžitě také zjistíte abnormální stavy, vady měřidel, úniky, apod., které se však při vyúčtování 1x až 2x do roka jen špatně dokazují a přináší komplikovaná řešení, kdy se vždy některá ze stran cítí poškozena.
Odečítací moduly lze nakonfigurovat na libovolný interval odečtů. Instalace radiových modulů je rychlá a snadná. Nikde se nemusí vysekávat kabely. I proto je snadné takovéto měření zavést.

Na odečty měřidel navazuje rozúčtování nákladů domu, které je díky on-line monitoringu spravedlivé a snadné. Kromě náměrů v reálném čase v jednotlivých bytech můžete pak tyto porovnávat s náměry patních (hlavních domovních) a průběžně vyhodnocovat rozdíly (ztráty).