+(420) 315 707 111  Můj účet

CEM BUSINESS je systém pro monitoring spotřeby vody a energií a pro rozúčtování nákladů na dodávku vody a energií, určený pro firmy, které vlastní nebo provozují nájemní objekty s centrální dodávkou energií a dalších médií. Typickými zákazníky systému CEM BUSINESS jsou majitelé, provozovatelé, nebo správci obchodních center, kancelářských budov nebo logistických areálů.

Systém CEM BUSINESS provádí automatický sběr dat z měřičů spotřeby a čidel (vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů) prostřednictvím radiové technologie a on-line zpracování dat za účelem provádění provozních analýz a vyhodnocování anomálních stavů (havárií, poruch). Na základě dat o spotřebě energií a médií v jednotlivých částech objektu provádí systém CEM BUSINESS automatické rozúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele objektu, včetně vygenerování fakturačního souboru a kompletních podkladů pro fakturaci.

Naše reference si můžete přečíst zde.

Hlavní vlastnosti aplikace

ANALÝZY

Možnost sledování spotřeby v reálném čase s vysokou četností odečtů měřidel umožňuje porvádět analýzy spotřeby, které prezentují chování budovy a uživatelů z pohledu spotřeby energií a vody. Odhalují nesprávně nastavené regulační systémy, plýtvání energiemi v důsledku nesprávného užívání spotřebičů, IT systémů, chlazení potravin a také pomáhají odhalovat technologické závady a poruchy systémů dodávky energií a vody.

ON LINE

Použitá technologie  umožňuje on-line odečty měřidel spotřeby energií a vody. Odečty měřidel probíhají v krátkých intervalech od 15 do 60 minut. Počet měřidel v objektu nebo v budově není technicky omezen. Pro odečty jsou používány radiové technologie v pásmu 868 MHz a 169 MHz.

VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování nákladů na energie a vodu uživatelům – nájemcům lze provádět v měsíčních periodách nebo ve Vámi zvolených libovolných intervalech. Kvalita vyúčtování, včasnost, nezávislost na excel tabulkách účelově vytvořených, to je přidaná hodnota systému CEM. Zvyšuje efektivitu a výkon vašeho pracovního týmu.

Systém CEM BUSINESS zajišťuje svým provozovatelům tyto základní funkce:

 • umožňuje trvalou kontrolu nad provozem objektu s cílem minimalizace škod způsobených haváriemi a ztrátami;
 • poskytuje provozovateli objektu i jednotlivým nájemcům aktuální data o spotřebě energií a médií jako podklady pro šetření a snižování nákladů;
 • poskytuje provozovateli systému rychle dosažitelná a spolehlivá data pro rozúčtování nákladů s cílem zkvalitnění vyúčtování a zkrácení cyklu fakturace;
 • poskytuje kvalitní, důvěryhodné a podrobné podklady pro řešení případných nejasností a sporů o platby.

Součástí systému rozúčtování nákladů je i evidence libovolných parametrů objektů používaných pro rozúčtování nákladů (podlahových ploch, počtů osob apod.) a evidence dob pronájmu jednotlivých nájemců. Pro rozúčtování nákladů na energie a média mezi jednotlivé nájemce je možné využít jakýkoli z běžně používaných algoritmů:

 • poměrové rozúčtování podle parametrů pronajímaných objektů (kupříkladu podle podlahových ploch);
 • poměrové rozúčtování podle změřené spotřeby v pronajímaných objektech;
 • poměrové rozúčtování podle nastaveného pevného procentního poměru;
 • přímá fakturace provozních nákladů formu fixního poplatku, nebo poplatku odvozeného od plochy, počtu osob apod.;
 • přímá fakturace provozních nákladů metodou tarifikace (pro licencované distributory nebo prodejce energií a médií).

Systém podporuje několikastupňové dělení nákladů s kombinací všech výše uvedených algoritmů. Fakturace lze provádět za libovolně dlouhé fakturační období s přesností na jeden den. Systém CEM BUSINESS umožňuje jazykovou lokalizaci i podporu různých měn a daňových sazeb. Systém pracuje na principu centrální aplikace přístupné z libovolného místa na světě přes síť Internet (řešení typu „cloud“), jeho samozřejmou součástí je efektivní řízení uživatelských práv, automatický reporting a archivace dat. Součástí služeb CEM BUSINESS je i mobilní aplikace „CEM Mobile“, která umožňuje oprávněným uživatelům prohlížet si ve svém mobilním telefonu aktuální data o své spotřebě energií a médií.

Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s obchodním centrem Forum v Liberci, proto je postaven tak, aby reflektoval skutečné potřeby a požadavky správců, kteří mají v kompetenci kontrolu nákladů, provoz a rozúčtování energií a služeb.

V současné době CEM BUSINESS využívá několik obchodních centrech v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a Chebu, ale také na Slovensku. Z logistických aréálů jsou to pak obasti D1, Okolí Prahy, Moravy nebo Rudné.

    Prosím vyplňte jednoduchý formulář, abyste zjistili náklady tohoto řešení. Do 3 dnů vám se vám ozveme s předběžnou nabídkou.

  Počet elektroměrů
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet plynoměrů    
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet vodoměrů     
   z toho fakturačních ,
  možnost připojení pulzyMBUSRS485

  Počet odběrných míst    (měřidla na které vám chodí faktury - plyn, voda, elektřina, teplo)

  Připližná plocha objektu v m²   

  Kde se objekt nachází