+(420) 315 707 111  Můj účet
veřejná správa

Pro firmy máme nové řešení CEM EKONOM.
Více se dozvíte ZDE.

Každá ušetřená kWh nebo GJ vede ke snížení zátěže životního prostředí a tím i životních podmínek obyvatel měst a obcí. Je proto ve veřejném zájmu hledat aktivně cesty, jak energie nejen šetřit, ale zejména jimi neplýtvat.
Nástroj v podobě CEM (Centrální Energetický Management) Monitor vám odhalí, jak probíhá spotřeba energií, vody a tepla v obecním majetku a stává se zdrojem důležitých informací:

  • získáte přehled o ne/hospodaření s energiemi v jednotlivých budovách
  • odhalíte včas úniky vody a plýtvání energií
  • můžete lépe plánovat mandatorní výdaje na energie, vodu a teplo do rozpočtu

Naše reference si můžete přečíst zde.

ENERGETICKÁ POLITIKA MĚST

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGIE POD KONTROLOU

CESTA KE SMART CITY

on-line měření spotřeby

Hlavní vlastnosti aplikace

MONITORING VODY

Velmi snadno a rychle zjistíte úniky vody, a to i v době, kdy budova není využívána – v noci nebo o víkendech a svátcích. Odhalíte, zda neprotékají záchody, automatické splachovače pracující 24h denně, odhalíte havárie (zejména v málo navštěvovaných nebo nepřístupných prostorách) – a to díky funkci ALARM, která vás automaticky upozorní na všechny nestandardní jevy e-mailem nebo SMS.

MONITORING TEPLA

Nesprávně nastavenou regulaci odhalíte hned první den měření. Zjistíte přetápění chodeb, sklepů, kanceláří i učeben a to i přes časté přesvědčení provozovatelů budov, že mají správně regulovaou otopnou soustavu. Teploměry jsou rozmístěny v tzv. referenčních místnostech tak, aby vytvářely ucelený obrázek o teplotním chování budovy.

MONITORING ELEKTŘINY

On-line měřením elektrické energie na patním elektroměru a případným osazením podružžných elektroměrů získáte dokonalý přehled o tom, jak se energie v průběhu dne spotřebovává. Zejména pak získáte informace o pasívní spotřebě v době, kdy budova není užžívána. Spotřeba v noci, o víkendech a svátcích vám odhalí, jaký je odběr v kažždém z 365 dnů v roce. Na pasivní spotřebě se nejvíce podílí IT systémy, nápojové automaty, chlazení potravin či dalšší spotřebiče běžící v non-stop provozu.

STÁVAJÍCÍ PRAXE

PRAXE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

ručně odečítáte 1x za rok (měsíc) on-line odečty v 15 – 20 min. intervalech
nevíte, kdy a za jakých podmínek jste energii spotřebovali znalost časového průběhu spotřeby
nevíte, jak se budova chová s ohledem na vnější změny teploty monitoring vlivu počasí – teploty
nevíte, jak se chovají uživatelé objektu, zda neplýtvají monitoring chování uživatelů ovlivňujících spotřebu
nevíte, zda nedochází k únikům energií z technických důvodů nebo podvodům monitoring úniků či závad, okamžité zjištění podvodu
nevíte, zda měřidla fungují správně  monitoring funkčnosti měřidel 

VÝSLEDEK:

VÝSLEDEK:
Víte jen, kolik máte zaplatit …. Optimalizace provozu budovy přináší:
● 5 – 15 % úspor na celkových nákladech již v prvním roce používání
● přesný přehled, za co a kolik platit