+(420) 315 707 111  Můj účet
  • Čeština
  • Angličtina

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Nástroj, jehož cílem je trvalá optimalizace provozu – dosahování úspor energie a zlepšení organizace práce. Management hospodaření s energií zahrnuje rozsáhlé a ucelené spektrum činností, všech těch, které mají význam z hlediska strategie nebo konkurenčního postavení organizace.

Potřebné informace pro energetický management
  • charakteristika objektu, rok výstavby, rozsah technické náročnosti rekonstrukce, investiční náklady
  • spotřeba tepelné energie
  • spotřeba elektrické energie
  • ceny paliv
  • technický stav rozvodů
  • provozní náklady
  • počet osob objektu a provozní doba objektu

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Nabízíme nezávislé komplexní poradenství z oblasti hospodaření s energií. Na prvním místě je základní analýza stávajícího stavu hospodaření a posouzení aktuální ceny za energii, z které se následně vypracují možné další kroky a možnosti ke zlepšení. Provádíme jednorázové vyhodnocení provozních nákladů za kalendářní rok. Dozvíte se, jak na tom opravdu jste a zda máte prostor pro snižování nákladů, či zda je vše v pořádku. Posoudíme Vám ekonomickou návratnost vybraného opatření na Váš skutečný provoz. Co funguje jinde, nemusí být vhodné pro Váš provoz a naopak.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE

Pracovní tým je zastoupen odborníky z oblasti techniky prostředí (vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší), stavební a elektro (MaR). U větších projektů spolupracujeme s nezávislými předními odborníky s akademického prostředí. Aktivně se zapojujeme do připomínkových řízení prováděcích předpisů v oboru týkajícího se energetické náročnosti budovy.