+(420) 315 707 111  Můj účet
  • Čeština
  • Angličtina

Naše firma vyvinula moduly SIGFOX a NarrowBand pro účely odečítání vody, plynu a monitoring objektů. V současné době máme k dispozici homologaci a zajájili jsme sériovou výrobu modulů řady WS868-SI4 a WS868-PLE.

Wireless MBUS 169 MHz

Wireless M-BUS je komunikační protokol popsaný mezinárodními standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva) a EN 13757-3 (aplikační vrstva), který je určený především pro radiový přenos dálkových odečtů hodnot z měřičů spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-Bus (dále jen „WMBUS“) vychází z definice standardu M-Bus (přebírá ze standardu M-Bus aplikační vrstvu – tj. popis kódování dat), je však uzpůsoben pro přenos dat prostřednictvím radiového signálu.

Více

IoT WACO 868 MHz

WACO (Wireless Automatic Collector) je technologická platforma umožňující bezdrátové propojení desítek až stovek senzorů, s extrémně nízkou energetickou spotřebou, s nízkou přenosovou rychlostí pro přenos krátkých datových zprávách, s dosahem 10-ky, či 100-k metrů až několik kilometrů. Proto je tato platforma vhodná pro telemetrii, průmyslovou automatizaci a  technické vybavení budov v průmyslových parcích nebo městech a obcích  (veřejné osvětlení, parkovací systémy, apod.). Prostřednictvím této technologie lze připojit jakékoli elektronické zařízení všude tam, kde je potřeba bezdrátový přenos – monitoring, snímání  naměřených dat nebo připojení více zařízení bez kabelových struktur.

Více

NB-IoT

NB IoT je nízkopříkonová úzkopásmová nadstavba pro tradiční GSM sítě, vytvořená organizací 3GPP pro podporu dostupné datové komunikace pro moduly a služby. Její výhodou je dostupnost v rámci existujících sítí telekomunikačních operátorů, delší dosah a nižší nároky na spotřebu modulů než LTE/GPRS technologie.

Více

Sigfox

Technologie SIGFOX využívá UNB (Ultra úzké pásmo) pro  radiovou komunikaci. Použití UNB je klíčem k zajištění provozu škálovatelné, vysokokapacitní sítě, s velmi nízkou spotřebou energie, při zachování jednoduché infrastruktury typu hvězda.

Více