+(420) 315 707 111  Můj účet
  • Čeština
  • Angličtina

Naše firma vyvinula moduly SIGFOX a LoRa pro účely odečítání vody, plynu a monitoring objektů. V současné době máme k dispozici homologaci a zajájili jsme sériovou výrobu modulů řady WS868-SI4 a WS868-PLE.

Wireless MBUS 169 MHz

Wireless M-BUS je komunikační protokol popsaný mezinárodními standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva) a EN 13757-3 (aplikační vrstva), který je určený především pro radiový přenos dálkových odečtů hodnot z měřičů spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-Bus (dále jen „WMBUS“) vychází z definice standardu M-Bus (přebírá ze standardu M-Bus aplikační vrstvu – tj. popis kódování dat), je však uzpůsoben pro přenos dat prostřednictvím radiového signálu.

Více

NB-IoT

NB IoT je nízkopříkonová úzkopásmová nadstavba pro tradiční GSM sítě, vytvořená organizací 3GPP pro podporu dostupné datové komunikace pro moduly a služby. Její výhodou je dostupnost v rámci existujících sítí telekomunikačních operátorů, delší dosah a nižší nároky na spotřebu modulů než LTE/GPRS technologie.

Více

IoT WACO 868 MHz

WACO (Wireless Automatic Collector) je technologická platforma umožňující bezdrátové propojení desítek až stovek senzorů, s extrémně nízkou energetickou spotřebou, s nízkou přenosovou rychlostí pro přenos krátkých datových zprávách, s dosahem 10-ky, či 100-k metrů až několik kilometrů. Proto je tato platforma vhodná pro telemetrii, průmyslovou automatizaci a  technické vybavení budov v průmyslových parcích nebo městech a obcích  (veřejné osvětlení, parkovací systémy, apod.). Prostřednictvím této technologie lze připojit jakékoli elektronické zařízení všude tam, kde je potřeba bezdrátový přenos – monitoring, snímání  naměřených dat nebo připojení více zařízení bez kabelových struktur.

Více

Sigfox

Technologie SIGFOX využívá UNB (Ultra úzké pásmo) pro  radiovou komunikaci. Použití UNB je klíčem k zajištění provozu škálovatelné, vysokokapacitní sítě, s velmi nízkou spotřebou energie, při zachování jednoduché infrastruktury typu hvězda.

Více

LoRa

LoRaWAN je určitý typ radiové komunikace umožňující komunikaci na velmi dlouhou vzdálenost za použití krátkých zpráv s nízkou přenosovou rychlostí. Typicky pro předávání informací z různých čidel nebo měřidel. Většinou se jedná o bateriově napájená zařízení na lokální, regionální a dokonce i celorepublikové úrovni.

LoRaWAN splňuje požadavky na vzájemnou obousměrnou komunikaci a vytváří podmínky pro rozvoj služeb, které lze zahrnout pod pojem Internet of Things (IoT). Otevírá se zde prostor pro vývoj nových aplikací.

Více