+(420) 315 707 111  Můj účet

MODULY PRO MĚŘENÍ A REGULACI

WG-SI2 převodník měřících pulsů na SMS

Modul WG-SI2 je určen pro načítání dat z měřičů spotřeby s impulsním výstupem (kupříkladu vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, apod.), nebo čidel s binárním výstupem (např. dveřních kontaktů) a k přenosu informace o naměřených hodnotách prostřednictvím služby SMS sítě GSM.
Modul má dva vstupy pro načítání měřících impulsů SI nebo binárních signálů. Údaje z připojených měřičů modul ukládá do vnitřních registrů (k dispozici je až 31 registrů) a po nastaveném intervalu je odesílá na nastavené telefonní číslo ve formě jedné nebo více SMS zpráv. Je-li na některém vstupu připojeno čidlo s binárním výstupem (např. dveřní kontakt), odesílá modul SMS zprávu okamžitě při změně stavu tohoto čidla (např. při sepnutí dveřního kontaktu).
Doba uložení hodnoty do registru je nastavitelná s přesností na hodiny, zpráva se odesílá po naplnění zadaného počtu registrů (maximálně 31 hodnot). Každá SMS zpráva obsahuje stav maximálně tří registrů, takže pro přenesení maximálního počtu 31 registrů je potřebné odeslat sérii 11-ti SMS.