+(420) 315 707 111  Můj účet

Analyzátor radiového provozu RFAN 3.x je softwarový nástroj, který umožňuje vyhodnocovat parametry provozu radiové sítě na základě zpracování a analýzy přijatých radiových zpráv ze sítě. Zprávy ze sítě se dostávají do analyzátoru přes komunikační bránu (GateWay) WACO, která je nezbytným prostředníkem mezi radiovou sítí a vlastním software. Analyzátor RFAN 3.x je možné využívat s následujícími typy komunikačních brán systému WACO:

Brána WM868-RFU (WACO USB GateWay) slouží pro zprostředkování výměny informací mezi sběrným, řídícím, monitorovacím systémem, či jinou centrální aplikací a prvky radiové sítě WACO přes sériovou linku, emulovanou na portu USB počítače, ve kterém daná aplikace běží.
Brána WM868-RFE (WACO Ethernet GateWay) slouží pro zprostředkování výměny informací mezi sběrným, řídícím, monitorovacím systémem, analyzátorem provozu, či jinou centrální aplikací a prvky radiové sítě WACO, přičemž komunikace mezi systémy je zprostředkována mezilehlou IP sítí. Modul přijímá pakety z radiové sítě WACO, kontroluje jejich správnost, balí je do IP/UDP rámce a odeslání na nastavenou IP adresu a číslo portu přes port typu Ethernet 10/100, kterým je brána vybavena. V opačném směru dostává od nadřízeného systému (analyzátoru) v IP/UDP datagramu zabalené kompletní radiové pakety, které mají být odeslány do radiové sítě WACO. Tyto pakety vybalí a odesílá do sítě.
Brána WM868-RFG (WACO GSM GateWay) slouží pro zprostředkování výměny informací mezi sběrným, řídícím, monitorovacím systémem, analyzátorem provozu, či jinou centrální aplikací a prvky radiové sítě WACO, přičemž komunikace mezi systémy je zprostředkována prostřednictvím sítě GSM/GPRS. Její funkčnost je obdobná, jako u WACO Ethernet GateWay, součástí brány je však radiový modem GSM/GPRS, který umožňuje komunikaci protokolem GPRS přes mobilní síť GSM.

Všechny komunikační brány jsou hardwarové prvky, které nejsou součástí analyzátoru, ale pro práci s analyzátorem je nezbytné si je opatřit.

Software pro odečet měřičů a čidel, vizualizaci dat, rozúčtování nákladů a fakturaci.

 

Software pro odečítání spořeby metodou WALK-BY.