+(420) 315 707 111  Můj účet

(Wireless Automatic Collector) je unikátní radiová technologie umožňující vytvářet bezdrátové (radiové) sběrnice typu M-BUS nebo RS-485 v kombinaci s radiovými senzory pro radiové měření a monitoring různých fyzikálních veličin bez nutnosti instalace metalických vedení.

WACO pracuje ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz a umožňuje vytvářet komunikační strukturu sítě typu „mesh“Přenos dat je transparentní.
WACO radiové moduly se vyznačují extrémně nízkou energetickou spotřebou, což dovoluje standardně pětiletý až desetiletý provoz při napájení z baterií. Použití radiové technologie WACO znamená zkrácení času realizace, výrazné zjednodušení instalace a při dosažení vysoké spolehlivosti ušetření investičních nákladů.

 

Výhody systému WACO:

  • nízké náklady na realizaci datové sběrnice nebo na prodloužení sběrnice
  • příznivá pořizovací cena, extrémně nízká spotřeba elektrické energie
  • operativnost a snadnost nasazení, jednoduchá konfigurace, flexibilní směrování
  • přirozené rozšíření sběrnice M-Bus
  • spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost proti rušení
  • efektivní využití pásma, vysoká propustnost sítě i při vysokém počtu radiových prvků
  • velký dosah radiových modulů, lineární vzdálenost až 3 km, pokrytí území několika km2
  • přenosová rychlost radiové sítě až 34 800 bitů/s
  • obecné výhody bezdrátové technologie v oblasti telemetrie a dálkového řízení: snadnost instalace, překlenutí obtížně přístupných oblastí, fyzická odolnost, elektrická odolnost (daná galvanickým oddělením prvků), operativnost při realizaci změn apod.

SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY

TYP PRODUKTU

POPIS

NAPÁJENÍ

INTERFACE

VÝKON

PROSTŘEDÍ

DETAIL

Virtuální sběrnice M-BUS Master (20)

vnější DC (9¸24)V

M-Bus Master

25 mW

IP20

WM868-MM2-LP-H foto

Virtuální sběrnice M-BUS Slave

vnější DC 24 V

M-Bus Slave

25 mW

IP20

WM868_MS_LP_H (2)

Virtuální sběrnice RS-232

vnější DC 24 V

RS-232

25 mW

IP20

WM868_R2_LP_H

Virtuální sběrnice RS-485

vnější DC 24 V

RS-485

25 mW

IP20

WM868_R4_LP_H (2)

WM868-IR20-LP-H

Virtuální sběrnice InfraRed

vnější DC (9¸24)V

InfraRed

25 mW

IP20

WM868_IR20_LP_H (3)

Radiový opakovač signálu

vnější DC (9¸24)V

25 mW

IP20

WM868-REPweb

WM868-REP-ACB-H+

Outdoor opakovač sign. se zdrojem

AC+baterie 5 Ah

25 mW

IP65

WM868_REP_ACB

MODULY PRO MĚŘENÍ A REGULACI

TYP PRODUKTU

POPIS

NAPÁJENÍ

INTERFACE

VÝKON

PROSTŘEDÍ

DETAIL

Převodník měřících pulsů (SI)

baterie 2,2 Ah

2 x SI

10 mW

IP65

WM-868-SI2web

Převodník měřících pulsů (SI)

baterie 7 Ah

4 x SI

25 mW

IP65

WM868_SI4.1_H

Převodník analogových veličin (SA)

baterie 7 Ah

2 x (0÷10)V

25 mW

IP65

WM-868-SI2web

Převodník analogových veličin (SA)

baterie 7 Ah

2 x (0÷20)mA

25 mW

IP65

WM-868-SI2web

Převodník analogových veličin (SA)

baterie 7 Ah

2 x dle požad.

25 mW

IP65

WM-868-SI2web

Radiový teploměr – vnější

baterie 7 Ah

25 mW

IP65

WM868-TE-H FOTO

Radiový teploměr – speciální

baterie 7 Ah

25 mW

IP65

WM868_TES_H

Radiový teploměr – vnitřní

baterie 2,2 Ah

10 mW

IP20

teploměr obal

Radiový teploměr/vlhkoměr – vnitřní

baterie 2,2 Ah

10 mW

IP20

vlhkoměr krabička

Radiový teploměr – vnitřní, s LCD

2 ks článek AAA

10 mW

IP20

radiový teploměr

Radiový teploměr – vnitřní, s LCD

baterie 2.2 Ah

10 mW

IP20

teploměr s displayem

Radiový teploměr/vlhkoměr – vnější

baterie 7 Ah

25 mW

IP65

Radiový adaptér vodoměru SD-RF

baterie 2,2 Ah

10 mW

IP52

WM868-MDAweb

Radiový adaptér vodoměru ONE-TRP

baterie 3,6 Ah

10 mW

IP52

MDB

Radiový adaptér vodoměru ONE-TRP

baterie 1,6 Ah

5 mW

IP52

WM868_SEA

WM868-CO2

Radiový měřič CO2 s LCD

vnější adapter DC 5V

25 mW

IP20

Radiový dveřní kontakt VI-LO

2 ks článek AAA

25 mW

IP20

VILOweb

Radiové záplavové čidlo FloDe

3 ks článek AAA

25 mW

IP20

FLODE-Softlink-web-produkt-4259-4258

Sběrná jednotka “Virtual M-BUS”

vnější DC 24 V

RS-232

25 mW

IP20

WM868-SJ-R2web

Sběrná jednotka “Virtual M-BUS”

vnější DC 24 V

RS-485

25 mW

IP20

WM868-SJ-R4web

Sběrná jednotka “Virtual M-BUS”

vnější DC 24 V

M-Bus Slave

25 mW

IP20

WM868-SJ-MSweb

Sběrná jednotka “Virtual M-BUS”

vnější DC (9¸24)V

25 mW

IP20

WM868-SJ-RKweb

Radiový spínací modul

vnější DC (9¸24)V

elektronické relé

25 mW

IP20

WM868_DO4_1_H

WR2-E

Odečítání registrů RS-232 přes Ethernet

vnější DC (9¸24)V

RS-232

IP20

WR2-G

Odečítání registrů RS-232 přes GSM

vnější DC (9¸24)V

RS-232

IP20

WR4-E

Odečítání registrů RS-485 přes Ethernet

vnější DC (9¸24)V

RS-485

IP20

WR4-G

Odečítání registrů RS-485 přes GSM

vnější DC (9¸24)V

RS-485

IP20

WG-SI2

Převodník měřících pulsů na SMS

baterie 13 Ah

GSM/SMS

IP65

BRÁNY SYSTÉMU WACO

TYP PRODUKTU

POPIS

NAPÁJENÍ

INTERFACE

VÝKON

PROSTŘEDÍ

DETAIL

WACO USB GateWay

přes USB

USB

25 mW

IP20

WM868-RFU-Hweb

WM868-RFE

WACO Ethernet GateWay

vnější DC (9¸24)V

Ethernet

25 mW

IP20

WM868-RFE

WM868-RFG

WACO GSM GateWay

vnější DC (9¸24)V

GSM/GPRS

25 mW

IP20

WM868-RFG