+(420) 315 707 111  Můj účet

Základní informace o projektu

Předkládaný projekt navazuje na více než 18 let na trhu a dosavadní výzkumně-vývojové aktivity společnosti SOFTLINK s.r.o. v oblasti radiových technologií přenosu dat s využitím pro smart metering.

Důvodem k realizaci projektu je zejména:

 • Technologický pokrok a zájem o široké využití IoT technologií pro oblast smart meteringu, smart grid a průmyslovou automatizaci.
 • Snaha o další rozvoj radiových technologií k pokrytí míst, kde není signál jiných bezdrátových technologií. Nacházíme se v období bouřlivého vývoje těchto technologií, které využívají různé principy komunikace, různé protokoly a různé způsoby využívání frekvenčního spektra. Hlavním omezením současných radiových technologií je, že nefunguje spolehlivě rádiový přenos dat v rozsáhlejších objektech, vyskytují se problémy s obousměrnou komunikací a/nebo jsou náklady na pořízení a provoz konkurenčních rádiových technologií (případně i senzorů) příliš vysoké pro využití v malých a středních organizacích nebo rodinných domech.
 • Uplatňování konceptu Průmysl 4.0 ve všech průmyslových odvětvích, kde se považuje za jeden z důležitých nástrojů tohoto konceptu rozvoj metod s využitím sítí inteligentních čidel a inteligentní využívání senzorických dat v systémech typu SCADA.
 • Technologická připravenost na změny legislativy v oblasti energetického managementu.
 • Podpora vývoje inteligentních technologií k zavádění konceptu smart city.

Předmětem výzkumu a vývoje projektu je nová úzkopásmová rádiová síť typu LPWAN pro aplikace v IoT, kterou žadatel označuje pod obchodním názvem WACO-NB.  Jedná se o bezdrátovou síť s topologií MESH, která se používá pro vytvoření telekomunikačního spojení na velkou vzdálenost. Je snadno dostupná a pořizovací cena i provozní náklady sítě jsou nízké.

V rámci projektu bude vyvíjen a testován celý ekosystém založený na protokolu WACO-NB:

 • Kombinovaná čidla
 • Infrastruktura (RF moduly)
 • Nová SW aplikace CEM Control, která rozšíří nabídku stávajících SW aplikací žadatele

Pro zákazníky vznikne cenově dostupný a spolehlivý ekosystém, který pokrývá více oblastí dle jejich oboru působení – smart metering, řízení kvality dodávek energií, inteligentní provozní dispečink a inteligentní řízení budov.

Projekt bude řešit tyto hlavní výzkumně-vývojové problémy:

 • Zajištění dostatečné ochrany před rušením v rámci bezlicenčních frekvenčních pásem
 • Širší dosah rádiového přenosu dat WACO-NB prostřednictvím zvýšení citlivosti přijímače
 • Zajištění zpětné kompatibility RF – modulů
 • Podpora obousměrné komunikace v síti
 • Extrémní úspornost cílových senzorů
 • Vysoká spolehlivost a přesnost vyvíjených senzorů

Ambicí žadatele je, aby se nový protokol WACO-NB stal standardizovaným protokolem, který spolehlivě splňuje parametry a funkce pro použití v IoT a na který mohou navázat svůj vývoj i ostatní výrobci IoT technologií.

Projekt probíhá v účinné spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Projekt je v souladu s Národní RIS3 strategií. Realizovaný výzkum a vývoj v rámci předkládaného projektu se primárně týká národní domény specializace, prioritní aplikační domény Strojírenství – mechatroniky a aplikační domény digitální ekonomiky a digitálního obsahu; znalostní doména: Mikro a nanoelektronika.