+(420) 315 707 111  Můj účet

Komunikační prvky slouží k přenesení, resp. výměně informací mezi sběrným, řídícím, monitorovacím systémem, analyzátorem radiového provozu či jinou centrální aplikací (dále jen „Centrální systém“) a prvky radiové sítě WACO.

WM868-RFU-H
Modul funguje jako externí VF modulátor/ demodulátor k PC nebo PLC (Programmable Logic Controller)
. Modul je připojen k PC pomocí portu USB, přes který je modul i napájen. Slouží jako radiový adaptér pro připojení počítače s programem WACO MiniCOLL, WACO PCRF Analyzer, nebo jiným kompatibilním programem k radiové síti WACO.

princip funkce USB Gateway

Přehled technických parametrů modulu WM868-RFE

Modul WM868-RFE je určen pro zprostředkování výměny informací mezi sběrným, řídícím, monitorovacím systémem či jinou centrální aplikací (dále jen „Centrální systém“) a prvky radiové sítě WACO, přičemž komunikace mezi systémy je zprostředkována mezilehlou IP sítí. Modul přijímá pakety z radiové sítě WACO, kontroluje jejich správnost, balí je do IP/UDP rámce a odeslání na nastavenou IP adresu a číslo portu. V opačném směru dostává od nadřízeného systému v IP/UDP datagramu zabalené kompletní radiové pakety, které mají být odeslány do radiové sítě WACO. Tyto pakety vybalí a odesílá do sítě.

WACO Ethernet GateWay (dále jen „EGW“) je vždy aktivována ze strany Centrálního systému pomocí speciální zprávy, kterou Centrální systém nastaví EGW svou IP adresu/port a určí jí mód, ve kterém má pracovat. Adresní mód se používá pro aplikace, jejichž účelem je sběr dat, nerozlišovaný („promiskuitní“) mód se používá pro aplikace typu „Síťový analyzátor“, kde účelem je přenášet do analyzátoru všechny přijaté zprávy, které typicky nejsou adresovány analyzátoru, ale „masteru“ virtuální sběrnice WACO. Na jeden Centrální systém může být připojeno několik EGW do různých WACO-sítí (segmentů) a naopak, v jedné radiové síti WACO může byt několik EGW, sloužících pro různé Centrální systémy.

WM868-RFG-LP-H zprostředkovává výměnu informací mezi sběrným řídícím, monitorovacím systémem či jinou centrální aplikací a mezi vzdálenými prvky radiové sítě WACO prostřednictvím služby GSM&GPRS.

Zprostředkování výměny informací mezi sběrným řídícím, monitorovacím systémem či jinou centrální aplikací a mezi vzdálenými prvky radiové sítě WACO prostřednictvím služby GSM&GPRS a také prostřednictvím standardní IP sítě v případě použití pouze Ethernetu.

GSM&Ethernet GateWay rozhraní:

  • Radiové rozhraní GSM-GPRS-SMS
  • Radiové rozhraní WACO SLRF
  • Interní rozhraní I2C pro rozšiřující moduly (čtyřvstupový osmibitový čítač pulzů)
  • Rozhraní RJ-ethernet

Přehled technických parametrů modulu WM868-REP-LP-H

Moduly WM868-REP-LP-H nachází uplatnění v instalacích radiových sítí WACO, a to zejména při realizaci rozsáhlejích radiových sítí, kde nelze pro retranslaci signálu (” repeating”) využít funkce ”repeater”, kterou má implementovanou každý modul WACO. Jsou to buďto instalace sítí s vysokým počtem bateriově napájených modulů, které nelze pro retranslaci efektivně použít (protože jsou většinu provozní doby v režimu hibernace), nebo instalace, kde jsou moduly od sebe ve větších vzdálenostech, které lze překonat pouze instalací opakovače. Opakování zpráv v radiových sítích je efektivním způsobem rozšiřování jejich dosahu. Není-li mezi odesílatelem a příjemcem zajištěna přímá radiová ” viditelnost”, zpráva se může od odesílatele k příjemci šířit tak, že ji přijmou a znovu odešlou (” zopakují”) jiné radiové moduly, které jsou ” po cestě”. Velkým problémem systému přeposílání zpráv je však riziko jejich mnohonásobné duplikace, které vzniká již v tom případě, kdy jsou v síti alespoň dva prvky, které zprávy opakují. V síti radiové síti WACO jsou implementovány dva mechanizmy, které možnost nekontrolovaného šíření zpráv omezují:

  • mechanizmus ”Hop Count”, která omezuje počet retranslací každé zprávy
  • mechanizmus ”AZRA“, který zabraňuje šíření zpráv zpětným směrem

Účelem modulu WM868-REP-LP-H je opakovat (znovu vyslat) přijaté zprávy podle principů opakování (retranslace) zpráv v systému WACO.
Funkci „Repeater“ lze zapnout u každého sběrnicového modulu WACO, který je trvale pod napájením DC. K dispozici je i varianta WM868-REP-ACB-H+ pro venkovní použití.