+(420) 315 707 111  Můj účet

Přehled technických parametrů modulu WB169-SI4

Modul WB169-SI4 je určen k dálkovému odečítání měřičů spotřeby (vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů, které jsou vybaveny standardním pulzním výstupem, běžně používaným v oblasti měření spotřeby energií a médií (výstup typu „SI“). Modul má čtyři vstupy typu SI, ke kterým lze připojit až čtyři měřiče spotřeby, které mohou být různého typu, s různými jednotkami a převodními konstantami. Modul kontinuálně načítá pulzy generované měřiči spotřeby do vnitřních čítačů, na základě přednastavených násobících/dělících konstant je převádí na požadované výstupní jednotky spotřeby (m3, kWh, MJ, apod.) a vysílá aktuální údaje o náměru měřiče spotřeby ve formě radiových zpráv protokolu Wireless M-BUS („informační zpráva“).

Každá informační zpráva obsahuje tyto typy údajů:

  • identifikační údaj modulu
  • hodnoty všech čtyř čítačů v době odeslání
  • provozní údaje modulu (napětí interní baterie, teplota procesoru, apod.)

Výrobní série modulů v pásmu 169 MHz je nově rozšířena o moduly WB169-SI4 s krytím IP68 a optickou konfigurací.
K dispozici jsou 2 varianty (dle velikosti baterie):
WB169-SI4-B13/IP68 s baterií 13 Ah
WB169-SI4-B5/IP68 s baterií 5,8 Ah

Modem WB169-SI2-EX je primárně určen k dálkovému odečítání plynoměrů, které jsou vybaveny impulsním výstupním rozhraním. Modem se připojuje k impulsnímu výstupu plynoměru. Modem počítá impulsy, které vyrábí plynoměr na základě objemu spotřebovaného plynu, který přes něj protekl. Ve stanovených intervalech posílá naměřené počty impulsů. Pro přenos dat je použita radiová síť v pásmu 169 MHz. K modemu je možné připojit dva přístroje (plynoměry) s impulsním výstupem.
Elektronika modemu je instalována v plastové skříňce s průhledným víčkem. Pro připojení impulsních vstupů je krabička opatřena dvěma kabelovými průchodkami M12. Anténa se připojuje k anténnímu konektoru typu SMA F. Standardní používaná anténa je prutová, typ RH536, která je samonosná a montuje se přímo na anténní konektor modemu.

Víčko skříňky je vybaveno silikonovým těsněním, které po uzavření skříňky a dotažení šroubů víčka zajišťuje elektronice modemu krytí IP65. Pro mechanické upevnění modemu je skříňka vybavena celkem šesti upevňovacími otvory. Pro upevnění modemu lze použít vruty nebo plastové stahovací pásky. Modul je napájen z vnitřní baterie, která mu umožňuje pracovat po dobu minimálně 7 let při periodě odesílání zpráv 1x za hodinu. Životnost baterie může negativně ovlivnit nastavení kratšího intervalu odesílání radiových zpráv, provozování zařízení v objektech se zvýšenou teplotou mimo doporučený rozsah provozních teplot. Více k této problematice je uvedeno v bodu 6. tohoto manuálu. Pro kontrolní a konfigurační účely je modem vybaven IRDA rozhraním. Rozhraní umožní kontrolu modemu bez nutnosti demontáže víčka skříňky. Dosah IRDA rozhraní je v normálních podmínkách do 25 cm. Modem není v normálním provozním stavu zdrojem IR záření. IR datová komunikace směrem z modemu probíhá pouze na dotaz z konfiguračního PC.