+(420) 315 707 111  Můj účet

Modul WM868-SI4 / WM868-SI4-H je určen k dálkovému odečítání měřičů spotřeby (vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů), které jsou vybaveny standardním pulzním výstupem, běžně používaným v oblasti měření spotřeby energií a médií (výstup typu „SI“). Modul má čtyři vstupy typu SI, ke kterým lze připojit čtyři měřiče spotřeby, které mohou být různého typu, s různými jednotkami a převodními konstantami. Modul kontinuálně načítá pulzy generované měřiči spotřeby do vnitřních čítačů, na základě přednastavených násobících/dělících konstant je převádí na požadované výstupní jednotky spotřeby (m3, kWh, MJ…) a vysílá aktuální údaje o náměru měřiče spotřeby ve formě radiových zpráv, a to buďto na vyžádání (prostřednictvím systému „Wake-On-Radio“), nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu. Zpráva s aktuální hodnotou náměru měřiče spotřeby je typu „INFO“ a kromě údajů o náměru připojených měřičů obsahuje i systémový čas modulu, napětí baterie a teplotu procesoru.

Vysílané zprávy jsou dále přenášeny prostřednictvím sítě WACO na komunikační brány typu WM868-RFU (WACO USB GateWay), WM868-RFE (WACO Ethernet GateWay), nebo WM868-RFG (WACO GSM GateWay), kde se zkonvertují z radiového formátu na formát komunikace po sériové lince (WM868-RFU), vhodný pro zpracování lokálním počítačem, nebo na formát komunikace po počítačové síti (WM868-RFE/RFG), vhodný pro zpracování vzdáleným počítačem.

Alternativně lze zprávy s údajem spotřeby přenášet na tzv. „sběrnou jednotku“ systému WACO, která provádí sběr dat z modulů WM868-SI/SA/SISA a WM868-TI/TE v radiové síti WACO, konverzi nasbíraných dat do standardních zpráv sběrnicového protokolu M-BUS a jejich další předávání ve formátu M-BUS po fyzické sběrnici, nebo ve virtuální sběrnici WACO.
Modul je napájen z vnitřní baterie, která mu umožňuje pracovat po dobu více než 5 let při periodě odečtu 20 minut a delší.

Modul WM868-SI4 / WM868-SI4-H je vybaven systémem „Wake-On-Radio“, který umožňuje vyvolání komunikace na požádání (mimo nastavený interval). Specielní radiovou zprávou („WOR-packet“) lze modul okamžitě převést do aktivního stavu a vyžádat si aktuální informaci o náměru.  Tento režim může sloužit pro získání okamžitých informací o spotřebě pomocí pochůzkového způsobu odečítání (systém WALK-BY), nebo pro provedení vzdálené diagnostiky a konfigurace modulu přes radiovou síť.

WM868-SI2 je varianta modulu s vysílacím výkonem 10 mW a s vnitřní baterií s kapacitou 2,2 Ah.
WM868-SI4-H je varianta modulu s vysílacím výkonem 25 mW a s vnitřní baterií s kapacitou 7 Ah.

WM868-SA2-H-10V
WM868-SA2-H-20mA
WM868-SA2-N

Radiové sběrné moduly WM868-SA2 slouží pro připojení dvou měřených čidel s analogovým výstupem s rozsahem výstupních hodnot (4 ÷ 20) mA, nebo (0 ÷ 10) V. V nastavitelných intervalech jsou stavy analogových vstupů změřeny přes A/D převodníky a změřené hodnoty jsou odeslány na sběrnou jednotku typu WM868-SJ-XX, nebo prostřednictvím brány WM868-RFU/RFE/RFG na centrální systém.

Vnitřní teploměry WM868-TI2 a teploměry s vlhkoměrem WM868-TI3

Přehled technických parametrů modulu WM868-TI2

Přehled technických parametrů modulu WM868-TI3

vlhkoměr krabičkaModuly jsou určeny k měření teploty/a vlhkosti vzduchu v interiérech (obytných objektech, skladech, výrobních halách…) s doporučeným rozsahem teplot (0 ÷ 70) °C.  Moduly jsou vybaveny integrovaným čidlem teploměru/a vlhkoměru, osazeným přímo na desce plošných spojů. Aktuální údaj teploty/a vlhkosti modul vysílá prostřednictvím radiových zpráv, a to buďto na vyžádání (prostřednictvím systému „Wake-On Radio“), nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu. Zpráva s hodnotou okamžité teploty/a vlhkosti je typu „INFO“ a kromě údaje o teplotě/a vlhkosti snímané teploměrným/a vlhkoměrným čidlem obsahuje i systémový čas modulu, napětí baterie a teplotu procesoru. Zpráva se u modulů do verze software 4.2 včetně vysílá na zadanou skupinovou adresu (typ „group“) a je vyžadováno její potvrzení (pro přenos se používá port 34, což je aplikace „SISA“, vyžadující potvrzení příjmu). Moduly s verzí software vyšší než 4.2 vysílají zprávu na všeobecnou adresu(typ „broadcast“) a pro přenos zpráv „INFO“ používají port 37 (aplikace „SISA_TX“), kde není potvrzování zprávy vyžadováno.

vlhkoměr

Vnitřní teploměry WM868-TID.L a WM868-TID.A

Princip fungování teploměrů typu TID (868 MHz)

Moduly WM868-TID.A (výměnně tužkové baterie) a WM868-TID.L (s LCD displejem) jsou určeny k měření teploty vzduchu v interiérech (obytných objektech, skladech, výrobních halách…) s doporučeným rozsahem teplot (0 ÷ 70) °C.  Moduly jsou vybaveny integrovaným čidlem teploměru, osazeným přímo na desce plošných spojů.

radiový teploměrAktuální údaj teploty se zobrazuje na LCD displeji, pomocí ovládacích tlačítek lze modulu nastavit i údaj „referenční teploty“ (viz kapitola 5). Modul automaticky vysílá obě teploty (aktuální i referenční) v nastavitelném časovém intervalu ve zprávě typu „INFO“, která kromě údajů obou teplot obsahuje i systémový čas modulu a napětí baterie. Modul vysílá tuto zprávu na všeobecnou adresu (typ „broadcast“) a pro přenos zpráv „INFO“ používají port 37 (aplikace „SISA_TX“), kde není potvrzování zprávy vyžadováno.

Moduly jsou vybaveny systémem „Wake-On-Radio“, který umožňuje vyvolání komunikace na požádání (mimo nastavený interval). Specielní radiovou zprávou („WOR-packet“) lze moduly okamžitě převést do aktivního stavu a vyžádat si aktuální informaci o teplotě.  Tento režim může sloužit pro získání okamžitých informací o teplotě/a vlhkosti pomocí pochůzkového způsobu odečítání (systém WALK-BY), nebo pro provedení vzdálené diagnostiky a konfigurace modulů přes radiovou síť.

teploměr radiový

Venkovní teploměr WM868-TE-H

 

Bezdrátový teploměr systému WACO. Slouží pro měření vnější teploty a přenos dat o teplotě přes radiovou sítí WACO. Moduly nachází nejčastější uplatnění v oblasti měření a regulace, nebo v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby.

Venkovní teploměr WM868-THE

Bezdrátový teploměr a vlhkoměr systému WACO. Slouží pro měření teploty a vlhkosti ve vnějším prostředí a přenos dat o teplotě a vlhkosti přes radiovou sítí WACO. Moduly nachází nejčastější uplatnění v oblasti měření a regulace, nebo v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby.

Specielní teploměr WM868-TES-H

Bezdrátový technologický teploměr systému WACO. Slouží pro měření teploty média a přenos dat o změřené teplotě přes radiovou sítí WACO. Moduly nachází nejčastější uplatnění v oblasti měření a regulace, nebo v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby.

WM868-SEA Radiový adaptér pro vodoměry Sensus Residia

Přehled-technických-parametrů-modulu-WM868-SEA

Radiový adaptér systému WACO pro bytový vodoměr Sensus Residia-Jet. Slouží pro snímání stavu vodoměru a k radiovému přenosu odečtů vodoměru prostřednictvím radiové sítě WACO.

WM868-MDA, MDB Radiový adaptér pro vodoměry Maddalena ONE-TRP

 Moduly WM868-MDA a WM868-MDB jsou konstruovány pro připojení ke konkrétním typům vodoměrů firmy Maddalena (Povoletto, Itálie) a jsou k tomuto účelu přizpůsobeny velikostí, tvarem, způsobem uchycení i koncepcí snímání otáček vodoměru. Moduly bezkontaktně detekují otáčení mechanického počítadla vodoměru a průběžně načítají do vnitřní paměti počet otáček počítadla tak, že po každé otáčce počítadla zvýší hodnotu čítače o nastavený počet jednotek (dle vnitřního převodu mechanického počítadla). Aktuální údaj čítače vysílají prostřednictvím radiových zpráv, a to buďto na vyžádání (odečítání typu „WALK-BY“), nebo automaticky v nastaveném časovém intervalu (odečítání typu „ON-LINE“). Zpráva se stavem čítače je typu „INFO“ a kromě údaje čítače spotřeby vody obsahuje systémový čas modulu, napětí baterie a teplotu procesoru. Zpráva se vysílá na všeobecnou adresu (typ „broadcast“) a příjemce ji nepotvrzuje (pro přenos se používá port 37, což je aplikace „SISA_TX“, nevyžadující potvrzení příjmu).Vysílané zprávy jsou dále přenášeny prostřednictvím sítě WACO na komunikační brány typu WM868-RFU (WACO USB GateWay), WM868-RFE (WACO Ethernet GateWay), nebo WM868-RFG (WACO GSM GateWay), kde se zkonvertují z radiového formátu na formát komunikace po sériové lince (WM868-RFU), vhodný pro zpracování lokálním počítačem, nebo na formát komunikace po počítačové síti (WM868-RFE/RFG), vhodný pro zpracování vzdáleným počítačem.

Moduly jsou napájeny z vnitřní baterie, která jim umožňuje pracovat po dobu minimálně 5 let při periodě odečtu 30 minut a delší. Moduly jsou vybaveny systémem „Wake-On-Radio“, který umožňuje vyvolání komunikace na požádání (mimo nastavený interval). Speciální radiovou zprávou lze modul okamžitě převést do aktivního stavu a vyžádat si aktuální informaci o stavu čítače.  Tento režim může sloužit pro získání okamžitých informací o spotřebě vody pomocí pochůzkového způsobu odečítání (systém WALK-BY), nebo pro provedení vzdálené diagnostiky a konfigurace modulu přes radiovou síť.

Modul WM868-MDA je určen pro snímání vodoměru Maddalena TT-CD SD-RF. Modul není vybaven detekcí zpětného chodu, proto jej doporučujeme používat pro odečítání vodoměrů s instalovanou zpětnou klapkou, která zabraňuje protisměrnému průtoku vody přes vodoměr. Modul WM868-MDB je určen pro snímání vodoměru Maddalena TT-CD ONE TRP. Modul je vybaven detekcí zpětného chodu, která funguje tak, že při případném protisměrném proudění vody se hodnota čítače nezvyšuje, ale naopak snižuje. Modul je kromě toho vybaven „detekcí odpojení“ (registruje stav odpojení od vodoměru) a „detekcí ovlivnění“ (registruje stav ovlivnění přiloženým magnetem), při registraci těchto stavů je načítání spotřeby vody přerušeno.

Oba moduly jsou vybaveny ochranou proti kmitání, která zabraňuje načítání falešných otáček při kmitání měřícího kola mechanického počítadla kolem jedné hodnoty (kupříkladu vlivem změn tlaku vody v potrubí).

WM868-PLE, PLEV, PLE-W Radiový adaptér pro plynoměry Elster

Modul WM868-PLEV je určen k dálkovému odečítání plynoměrů ELSTER, které jsou vybaveny výstupním rozhraním typu „ENCODER“. Modul se nasazuje přímo na plynoměr. Modul ve stanovených intervalech odečítá stav plynoměru a v pravidelných intervalech odesílá radiové zprávy s odečtenými hodnotami. Nastavení intervalu odečítání z plynoměru a intervalu zasílání zpráv je nezávislé. Modul je schopen odeslat zprávu o naměřených hodnotách i na vyžádání prostřednictvím systému „Wake-On-Radio“, což lze využít při odečítání jeho stavu prostřednictvím „pochůzkového“ systému (Walk-By). K vynucenému odeslání zprávy je nutný další HW a SW vybavení (modul WM868-RFU-H, PC/notebook, SW WACO WalkBy). Modul WM868-PLEV je rovněž vybaven kódovacím systémem pro přenos speciálních příkazů pro zavření a otevření uzavírací klapky. Tento systém je funkční pouze při připojení k plynoměru s rozhraním „ENCODER Valve“. Pokud je prostor umístění modulu pokryt prostřednictvím sítě WACO, tak jsou pravidelně odesílané rádiové zprávy přenášeny na komunikační brány typu WM868-RFU (WACO USB GateWay), WM868-RFE (WACO Ethernet GateWay), nebo WM868-RFG (WACO GSM GateWay), kde se zkonvertují z radiového formátu na formát komunikace po sériové lince (WM868-RFU), vhodný pro zpracování lokálním počítačem, nebo na formát komunikace po počítačové síti (WM868-RFE/RFG), vhodný pro zpracování vzdáleným počítačem.