+(420) 315 707 111  Můj účet

Základní parametry sítě WACO jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Další paramtery – např. procesorové části, rozhraní, napájení nebo prostředí jsou odlišné dle typu modulu.