+(420) 315 707 111  Můj účet

Wireless M-BUS je komunikační protokol popsaný mezinárodními standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva) a EN 13757-3 (aplikační vrstva), který je určen především pro radiový přenos dálkových odečtů hodnot z měřičů spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-BUS (dále jen „WMBUS“) vychází z de finice standardu M-BUS (přebírá ze standardu M-BUS aplikační vrstvu (tj. popis kódování dat), je však uzpůsoben pro přenos dat prostřednictvím radiového signálu. Komunikace protokolem WMBUS probíhá způsobem Master-Slave, kde „Master“ je zařízení, které data sbírá, „Slave“ je zařízení, které data poskytuje (integrovaný nebo externí radiový modul, který přenáší data z měřiče/čidla). Komunikační protokol WMBUS de finuje několik módů komunikace (jednosměrných i obousměrných). Modul WB169-MM pracuje v jednosměrném modu N1, kde komunikace probíhá tak, že zařízení „Slave“ v pravidelných intervalech data vysílá a zařízení „Master“ data pouze přijímá.

Bateriově napájený převodník pulzů systému Wireless M-BUS. Slouží pro snímání stavu dvou měřičů spotřeby s výstupem M-BUS a k odesílání dat ve formátu Wireless M-BUS. Moduly nachází nejčastější uplatnění v oblasti  dálkového odečítání měřičů spotřeby.

Bateriově napájený převodník pulzů systému Wireless M-BUS. Slouží pro snímání stavu dvou měřičů spotřeby s výstupem RS-485 a k odesílání dat ve formátu Wireless M-BUS.

Modul WB169-R4B-H je určen k dálkovému odečítání elektronických elektronických měřičů spotřeby (elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů), které jsou vybaveny datovým výstupem pro přripojení ke sběrnici RS-485 s kódováním dat dle normy IEC 62056, běžně používaným zejména v oblasti měření spotřeby elektrické energie. Modul má jeden sběrnicový vstup typu RS-485, ke kterému lze přripojit až dva měřiče spotřeby různého typu. Modul si v pravidelných intervalech zjišťuje přes sběrnicové rozhraní RS-485 aktuální údaje z připojených měřičů spotřeby a tyto údaje odesílá ve formě radiových zpráv protokolu Wireless M-BUS (dále „informační zpráva“). Každá informační zpráva obsahuje tyto typy údajů:

  • identifikační údaje měřiče spotřeby
  • hodnoty dvou registrů měřiče spotřeby (např. „vysoký tarif“ a „nízký tarif“)
  • provozní údaje modulu (napětí interní baterie, teplota procesoru, apod.)

Modul WB169-MM je určen k dálkovému odečítání elektronických měřičů spotřeby (elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů), které jsou vybaveny datovým výstupem pro připojení ke sběrnici M-BUS s kódoáním dat dle norem M-BUS nebo IEC 62056. Modul má jeden sběrnicový výstup typu M-BUS Master, ke kterému lze připojit až 20 meřičů spotřeby různého typu. Modul si v pravidelných intervalech zjišt’uje přes sběrnicové rozhraní M-BUS aktuální údaje z připojených měřičů spotřeby a tyto údaje odesílá ve formě radiových zpráv protokolu Wireless M-BUS (dále „informační zpráva“).

Každá informační zpráva obsahuje tyto typy údajů:
– identi kační údaje měřiče spotřeby
– hodnoty registru měřiče spotřeby (např. „vysoký tarif“ a „nízký tarif“)
– provozní údaje modulu (napětí interní baterie, teplota procesoru, apod.)

Externě napájený převodník pulzů systému Wireless M-BUS. Slouží pro snímání stavu až 20-ti měřičů spotřeby s výstupem RS-485 a k odesílání dat ve formátu Wireless M-BUS.

Modul WB169-R4-H je určen k dálkovému odečítání elektronických elektronických měřičů spotřeby (elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů), které jsou vybaveny datovým výstupem pro přripojení ke sběrnici RS-485 s kódováním dat dle normy IEC 62056, běžně používaným zejména v oblasti měření spotřeby elektrické energie. Modul má jeden sběrnicový vstup typu RS-485, ke kterému lze přripojit až dva měřiče spotřeby různého typu. Modul si v pravidelných intervalech zjišťuje přes sběrnicové rozhraní RS-485 aktuální údaje z připojených měřičů spotřeby a tyto údaje odesílá ve formě radiových zpráv protokolu Wireless M-BUS (dále „informační zpráva“). Každá informační zpráva obsahuje tyto typy údajů:

  • identifikační údaje měřiče spotřeby
  • hodnoty dvou registrů měřiče spotřeby (např. „vysoký tarif“ a „nízký tarif“)
  • provozní údaje modulu (napětí interní baterie, teplota procesoru, apod.)