+(420) 315 707 111  Můj účet

Moduly WM868 – MM/MS, WM868-SJ-R4, WM868-SJ-R2, WM868-SJ-U a WM868-SJ-RK (dále „sběrné jednotky“) jsou určeny ke sběru dat z bateriově napájených modulů (WM868-SI/SA, WM868-TI/TE, SEA, MDA, MDB), které pracují v aktivním komunikačním módu, což znamená, že z důvodu šetření baterie nejsou trvale „na příjmu“, ale vysílají data aktivně, v nastavených intervalech, nebo spontánně, na základě alarmové události (viz manuál k výše uvedeným modulům).
Sběrná jednotka zachytává a potvrzuje zprávy z bateriových modulů a ukládá si je do své paměti tak, aby je mohla v pasivním módu (na dotaz) předávat masterovi nadřízené sběrnice M-Bus s fyzickým rozhraním, RS-485, nebo RS-232, ve které daná sběrná jednotka pracuje. Sběrná jednotka tedy provádí konverzi komunikačního módu z aktivního na sběrnicový (pasivní). Prostřednictvím sběrné jednotky lze připojit do virtuální sběrnice i zařízení s pulsním a analogovým výstupem tak, že se pro mastera sběrnice jeví jako zařízení s datovým výstupem typu M-Bus.
Modul WM868-SJ-R4, R2, MM, MS je sběrná jednotka se sběrnicovým rozhraním dle typu a je určena pro bezdrátové připojení modulů WM868-SI/SA a WM868-TI/TE k fyzickým sběrnicím BUS. Modul WM868-SJ-U je sběrná jednotka se sběrnicovým rozhraním RS-485 a je určena pro bezdrátové připojení modulů WM868-SI/SA a WM868-TI/TE k sériové lince RS-232, simulované na portu USB. Modul WM868-SJ-RK je sběrná jednotka bez fyzického linkového rozhraní, určená pro bezdrátové připojení modulů WM868-SI/SA, WM868-TI/TE, SEA, MDA a MDB k virtuální radiové sběrnici M-Bus/RS-485.

Konvertor protokolu s fyzickým rozhraním RS-232. Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro sběr dat z měřičů spotřeby, senzorů a čidel systému WACO a konverzi dat do formátu komunikačního protokolu M-Bus.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“).

Konvertor protokolu s fyzickým rozhraním RS-485. Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro sběr dat z měřičů spotřeby, senzorů a čidel systému WACO a konverzi dat do formátu komunikačního protokolu M-BUS.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“).

Konvertor protokolu s fyzickým rozhraním M-Bus Slave. Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro sběr dat z měřičů spotřeby, senzorů a čidel systému WACO a konverzi dat do formátu komunikačního protokolu M-Bus.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“).

Radiový konvertor protokolu bez fyzického rozhraní. Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro sběr dat z měřičů spotřeby, senzorů a čidel systému WACO a konverzi dat do formátu komunikačního protokolu M-Bus.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“).