+(420) 315 707 111  Můj účet

Přehled technických parametrů modulu WM868-MM

Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro přenos dat mezi radiovou sítí WACO a zařízeními typu „Slave“ na lokální dvoudrátové sběrnici podle standardu M-BUS.

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-MM-LP-H je vždy Masterem” vzdáleného segmentu sběrnice a zajišt’uje komunikaci mezi ”svým” segmentem sběrnice M-Bus a hlavním segmentem virtuání sběrnice WACO. Modul přijímá zprávy (”dotazy”) z radiové sítě WACO a přeposílá je do lokální sběrnice, v opačném směru pak přijímá zprávy (”odpovědi”) od lokálních zařízení ”Slave” (měřidel, čidel) na sběrnici a přeposílá tyto zprávy přes radiovou síť WACO a hlavní segment sběrnice ”Masterovi” sběrnice. Přenos dat probíhá v aplikaci typu ”Virtual BUS” (v protokolu sítě WACO port ”32”), kdy se datové zprávy přenáší radiovou sítí zcela transparentně, k žádné konverzi dat nedochází. I když je možné propojit vzálené segmenty s fyzickou sběrnicí různého typu (na obrázku jsou vzdálené sběrnice typu M-Bus a RS-485), všechna zařízení na sběrnici (”Master” i ” Slave”) musíı používat stejný komunikační protokol (stejnou strukturu zprá, stejnou aplikaci) tak, aby si vzájemně ”rozuměly”. V oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby a čidel (”metering”) se většinou využívá struktura zpráv a kódování dat dle normy M-Bus, nebo dle normy IEC 62056 (dříve ”DLMS”). V oblasti automatické regulace se mohou využívat i protokoly Modbus, S-Bus a podobné. Pro řídící jednotku ”Master” jsou zařízení typu ”Slave” na vzdálených sběrnicových segmentech (připojených přes radiovou síť’ WACO) dostupné úplně stejně, jako zařízení na lokální sběrnici, všechny fyzické segmenty jsou z pohledu logické struktury sjednoceny do jedné velké sběrnice tak, jak je to názorněno ve spodní části obrázku. Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní „jističový” profil a šířku tří standardních modulů DIN. Pro připojení datové sběrnice slouží šroubovací svorkovnice se dvěma svorkami s označením ”M-BUS”. Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24 V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN – EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistkou. Maximální proudový odběr zařízení je do 200 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovacím proudem 300 mA. K modulu WM868-MM-LP-H lze připojit až 8 zařízení typu ”Slave” s jednotkovým odběrem dle normy M-Bus. Modifikace WM868-MM2-LP-H je určena pro připojení až 20-ti zařízení ”Slave”. Tato modifikace modulu má výkonnější linkový zesilovač sběrnice, jinak je zcela identická s modulem WM868-MM-LP-H.

Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-BUS, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby („metering“, „smart metering“).

 

 

 

 

 

Manuál k WM868-MM-LP-H

Přehled technických parametrů modulu WM868-MS

Moduly WM868-MS-LP-H nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby (” metering”, ” smart metering”). Modul WM868-MS-LP-H slouží pro přenos dat mezi radiovou sítí WACO a zařízením typu M-Bus Master, připojenému k lokální dvoudrátové sběrnici podle standardu M-Bus. Princip použití modulu ve sběrnicovém systému M-Bus je znázorněn na obrázku.

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-MS-LP-H je připojen k hlavnímu segmentu sběrnice typu M-Bus, ve kterém se nachází řídící jednotka sběrnice – zařízení typu ” Master”. Vzdálené segmenty sběrnice jsou vybaveny radiovými moduly WM868-MM a WM868-R4 (lze také použít modul typu WM868-IR). Modul WM868-MS-LP-H přijímá od řídící jednotky sběrnice (” M-Bus Master”) dotazy na stav proměnných zařízení typu ”Slave” ve vzdálených segmentech a přeposílá tyto dotazy do radiové sítě WACO. Radiové moduly ve vzdálených segmentech tyto dotazy přijímají z radiové sítě a přeposílají je do svých lokálních sběrnic. Jednotlivá zařízení typu ” Slave” odpovídají na dotazy po lokální sběrnici a lokální radiové moduly přeposílají odpovědi do radiové sítě WACO. Radiový modul WM868-MS-LP-H přijímá z radiové sítě WACO odpovědi a přeposílá je přes hlavní sběrnici ” Masterovi” sběrnice. Přenos dat probíhá v aplikaci typu ” Virtual BUS” (v protokolu sítě WACO port ”32”), kdy se datové zprávy přenáší radiovou sítí zcela transparentně, k žádné konverzi dat nedochází. I když je možné propojit vzdálené segmenty s fyzickou sběrnicí různého typu (na obrázku jsou vzdálené sběrnice typu M-Bus a RS-485), všechna zařízení na sběrnici (” Master” i ” Slave”) musí používat stejný komunikační protokol (stejnou strukturu zpráv, stejnou aplikaci) tak, aby si vzájemně ” rozuměly”. Modulu WM868-MS-LP-H lze použít pouze v tom případě, když zařízení ” Master” pracuje na fyzické sběrnici typu M-Bus. V tomto případě se většinou využívá plná implementace komunikačního protokolu M-Bus do všech komunikačních vrstev, včetně struktury zpráv a aplikace. Kombinace fyzické sběrnice M-Bus s jiným typem protokolu vyšších komunikačních vrstev (kupříkladu IEC 62056) je rovněž možná, ale vyskytuje se v menší míře. Pro řídící jednotku ” Master” jsou zařízení typu ” Slave” na vzdálených sběrnicových segmentech (připojených přes radiovou sít’ WACO) dostupné úplně stejně, jako zařízení na lokální sběrnici, všechny fyzické segmenty jsou z pohledu logické struktury sjednoceny do jedné velké sběrnice tak, jak je to znázorněno ve spodní části obrázku 1. Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní ” jističový” profil a šířku dvou standardních modulů DIN. Pro připojení datové sběrnice slouží šroubovací svorkovnice s označením ” M-BUS”. Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN -EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistkou. ˇ Maximální proudový odběr zařízení je do 50 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovacím proudem 300 mA. Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Manuál k WM868-MS-LP-H

Přehled technických parametrů modulu WM868-R2

Moduly WM868-R2-LP-H nachází nejčastější uplatnění v aplikacích datových sběrnicových sytémů (RS-485, M-Bus, RS-232) které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby (”metering”, ”smart metering”). Modul WM868-R2-LP-H slouží pro přenos dat mezi radiovou sítí WACO a zařízeními na lokální dvoudrátové sběrnici podle standardu RS-232. Princip použití modulu ve sběrnicovém systému M-Bus a RS-485 je znázorněn na obrázku 1.

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-R2-LP-H zajišťuje komunikaci mezi ”svým” zařízením připojeným sériovou linkou RS-232 a ostatními segmenty virtuální sběrnice WACO. Modul můžeme využít pro připojení jak hlavního segmentu sběrnice (je-li master sběrnice vybaven rozhraním RS-232), tak i libovolného vzdáleného segmentu. V obou případech přijímá zprávy od lokálního zařízení po sériové lince RS-232 a přeposílá tyto zprávy do radiové sítě WACO, v opačném směru přijímá zprávy z radiové sítě WACO a přeposílá je do sériové linky. Je-li ” master” sběrnice vybaven rozhraním RS-232 a modul WM868-R2-LP-H slouží pro spojení hlavního segmentu sběrnice se vzdálenými segmenty, přijímá modul od ” mastera” dotazy na stav proměnných zařízení typu ” Slave” ve vzdálených segmentech a přeposílá tyto dotazy do radiové sítě WACO. Radiové moduly ve vzdálených segmentech tyto dotazy přijímají z radiové sítě a přeposílají je do svých lokálních sběrnic. Jednotlivá zařízení typu ”Slave” odpovídají na dotazy po lokální sběrnici a lokální radiové moduly přeposílají odpovědi do radiové sítě WACO. Radiový modul WM868-R2-LP-H přijímá z radiové sítě WACO odpovědi a přeposílá je přes sériové rozhraní” Masterovi” sběrnice. Přenos dat probíhá v aplikaci typu ” Virtual BUS” (v protokolu sítě WACO port ”32”), kdy se datové zprávy přenáší radiovou sítí zcela transparentně, k žádné konverzi dat nedochází. I když je možné propojit vzdálené segmenty s fyzickou sběrnicí různého typu (na obrázku jsou vzdálené sběrnice typu RS-232, M-Bus a RS-485), vŠechna zařízení na sběrnici (” Master” i ” Slave”) musí používat stejný komunikační protokol (stejnou strukturu zpráv, stejnou aplikaci) tak, aby si vzájemně ” rozuměly”. V oblasti dálkového odečítáníměřičů spotřeby a čidel (”metering”) se většinou využívá struktura zpráv a kódování dat dle normy M-Bus, nebo dle normy IEC 62056 (dříve ”DLMS”). V oblasti automatické regulace se mohou na fyzických sběrnicích typu RS-485 využívat i protokoly Modbus, S-Bus a podobné. Pro řídící jednotku ” Master” jsou zařízení typu ”Slave” na vzdálených sběrnicových segmentech (připojených přes radiovou sít’ WACO) dostupné úplně stejně, jako zařízení na lokální sběrnici, všechny fyzické segmenty jsou z pohledu logické struktury sjednoceny do jedné velké sběrnice tak, jak je to znázorněno ve spodní části obrázku 1. Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní” jističový” profil a šířku dvou standardních modulů DIN. Pro připojení datové sběrnice slouží šroubovací svorkovnice se čtyřmi svorkami, které mají následující účel:

 • – svorka ”GND” pro propojení” zemí” modulu a zařízení” Slave”;
 • – svorka ”RX” slouží pro přenos dat od zařízení” Slave” k modulu;
 • – svorka ”TX” slouží pro přenos dat od modulu k zařízení” Slave”;
 • – svorka ”5V” slouží pro případné napájení připojeného zařízení(čidla) napětím 5 V/100 mA;

Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24 V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN – EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistkou. Maximální proudový odběr zařízení je do 50 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovacím proudem 300 mA. Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Manuál k WM868-R2

Přehled technických parametrů modulu WM868-R4-LP-H

Moduly WM868-R4-LP-H nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-Bus, nebo RS-485, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby (”metering”, ”smart metering”). Modul WM868-R4-LP-H slouží pro přenos dat mezi radovou sítí WACO a zařízeními na lokální dvoudrátové sběrnici podle standardu RS-485.

Jak je zřejmé z obrázku, modul WM868-R4-LP-H zajišťuje komunikaci mezi ”svým” segmentem sběrnice RS-485 a ostatními segmenty virtuální sběrnice WACO. Modul můžeme využít pro připojení jak hlavního segmentu sběrnice (je-li tento segment typu RS-485), tak i libovolného vzdáleného segmentu. V obou případech přijímá zprávy od lokálních zařízení na sběrnici RS-485 a přeposílá tyto zprávy do radiové sítě WACO, v opačném směru přijímá zprávy z radiové sítě WACO a přeposílá je do lokální sběrnice. Je-li kupříkladu hlavní segment sběrnice (tj. ten segment, ve kterém se nachází ” master” sběrnice) typu RS-485 a modul WM868-R4-LP-H slouží pro spojení hlavního segmentu se vzdálenými segmenty, přijímá modul od ” mastera” dotazy na stav proměnných zařízení typu ” Slave” ve vzdálených segmentech a přeposílá tyto dotazy do radiové sítě WACO. Radiové moduly ve vzdálených segmentech tyto dotazy přijímají z radiové sítě a přeposílají je do svých lokálních sběrnic. Jednotlivá zařízení typu ” Slave” odpovídají na dotazy po lokální sběrnici a lokální radiové moduly přeposílají odpovědi do radiové sítě WACO. Radiový modul WM868-R4-LP-H přijímá z radiové sítě WACO odpovědi a přeposílá je přes hlavní sběrnici ” Masterovi” sběrnice. Přenos dat probíhá v aplikaci typu ” Virtual BUS” (v protokolu sítě WACO port ”32”), kdy se datové zprávy přenáší radiovou sítí zcela transparentně, k žádné konverzi dat nedochází. I když je možné propojit vzdálené segmenty s fyzickou sběrnicí různého typu (na obrázku jsou vzdálené sběrnice typu M-Bus a RS-485), všechna zařízení na sběrnici (” Master” i ” Slave”) musí používat stejný komunikační protokol (stejnou strukturu zpráv, stejnou aplikaci) tak, aby si vzájemně ” rozuměly”. V oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby a čidel (”metering”) se většinou využívá struktura zpráv a kódování dat dle normy M-Bus, nebo dle normy IEC 62056 (dříve ”DLMS”). V oblasti automatické regulace se mohou na fyzických sběrnicích typu RS-485 využívat i protokoly Modbus, S-Bus a podobné. Pro řídící jednotku ” Master” jsou zařízení typu ”Slave” na vzdálených sběrnicových segmentech (připojených přes radiovou sít’ WACO) dostupné úplně stejně, jako zařízení na lokální sběrnici, všechny fyzické segmenty jsou z pohledu logické struktury sjednoceny do jedné velké sběrnice tak, jak je to znázorněno ve spodní části obrázku. Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní ”jističový” profil a šířku dvou standardních modulů DIN. Pro připojení datové sběrnice slouží šroubovací svorkovnice se čtyřmi svorkami a DIP spínač pro připojení zakončovacího odporu 100 Ω (pro instalace se standardní impedancí kabelu), nebo s alternativním zakončovacího odporem 1000 Ω (pro případné nestandardní instalace). DIP spínač je potřebné zapnout v tom, případě, pokud je modul WM868-R4-LP-H umístěn na začátku/konci sběrnice. Jednotlivé svorky mají následující účel:

 • – svorka ”GND” pro propojení ”zemí” zařízení na sběrnici (z důvodu napájení, nebo vyrovnání potenciálů); • – svorka ”A/+” slouží pro připojení vodiče ”A” sběrnice RS-485;
 • – svorka ”B/-” slouží pro připojení vodiče ”B” sběrnice RS-485;
 • – svorka ”5V” slouží pro případné napájení zařízení (čidla) na sběrnici napětím 5 V/100 mA;

Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24 V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN – EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistkou. Maximální proudový odběr zařízení je do 50 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovacím proudem 300 mA. Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Manuál k WM868-R4-LP-H

Přehled technických parametrů modulu WM868 IR20

Modul je součástí sběrnicového systému WACO. Slouží pro přenos dat mezi radiovou sítí WACO a zařízením typu „Slave“ s infračerveným komunikačním portem podle standardu IEC62056-21.

Moduly nachází nejčastější uplatnění v aplikacích sběrnicových sytémů typu M-BUS, nebo IEC62056, které se v širokém měřítku využívají zejména v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby.

Modul WM868-IR20-LP-H je vždy ” Masterem” vzdáleného segmentu sběrnice a zajišťuje komunikaci mezi ” svým” segmentem sběrnice M-Bus a hlavním segmentem virtuální sběrnice WACO. Modul přijímá zprávy (”dotazy”) z rádiové sítě WACO a přeposílá je přes sériové rozhraní ”InfraRed” na optickou hlavu IR15, která vysílá data ve formě optického signálu v infračerveném pásmu na optický port zařízení ”Slave” (měřidlo, ˇčidlo). Zřízení ”Slave” odesílá data (”odpověď’”) přes svůj infračervený port a optickou hlavu IR (která optický signál převádí na elektrický) na modul WM868-IR20-LP-H, který data přeposílá přes radiovou sítě WACO a hlavní segment sběrnice ” Masterovi” sběrnice. Přenos dat probíhá v aplikaci typu ” Virtual BUS” (v protokolu sítě WACO port ”32”), kdy se datové zprávy přenáší radiovou sítí zcela transparentně, k žádné konverzi dat nedochází. I když je možné propojit vzdálené segmenty s fyzickou sběrnicí různého typu, všechna zařízení na sběrnici (” Master” i ” Slave”) musí používat stejný komunikační protokol (stejnou strukturu zpráv, stejnou aplikaci) tak, aby si vzájemně ” rozuměly”. Infračervený port používají v oblasti dálkového odečítání měřičů spotřeby a čidel (”metering”) zejména elektroměry s implementací normy IEC 62056 (dříve ”DLMS”) a ve většině případů používají i strukuru dat odpovídající této normě. Pro řídící jednotku ” Master” jsou i zařízení typu ” Slave” připojené přes moduly WM868-IR20-LP-H dostupné úplně stejně, jako zařízení na lokální sběrnici. Všechny fyzické segmenty virtuální sběrnice jsou z pohledu logické struktury sjednoceny do jedné velké sběrnice tak, jak je to znázorněno ve spodní části obrázku 1. Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na DIN-lištu. Krabice má standardní ”jističový” profil a šířku tří standardních modulů DIN. Pro připojení optické hlavy IR15 (externí modulátor/demodulátor v infračerveném spektru 940 nm) slouží šroubovací svorkovnice na straně anténního konektoru, jejíž jednotlivé svorky mají tento účel:

 • svorka ”GND” pro propojení ”zemí” zařízení na sběrnici (z důvodu napájení, nebo vyrovnání potenciálů)
 • svorka ”RX” signální vodič pro přenos dat do optické hlavy;
 • 4 svorky ”TX” signální vodič pro příjem dat z optické hlavy;
 • 2 svorky ”5V” napájení optické hlavy napětím 5 V/100 mA.

Modul vyžaduje externí napájení stejnosměrným napětím 24 V, pro připojení napájecího napětí slouží svorkovnice s označením polarity napětí. Napájecí zdroj musí splňovat požadavky na bezpečnostní ochranný transformátor ČSN – EN61558-2-6 a jeho primární strana zdroje musí být jištěna samočinně nevratnou pojistkou.

Maximální proudový odběr zařízení je do 200 mA, modul je na napájecím vstupu chráněn vratnými pojistkami s vybavovacím proudem 300 mA. Modul není vhodný pro umístění do vnějšího prostředí bez dodatečného krytí.

Manuál k WM868-IR20