+(420) 315 707 111  Můj účet

Výkonné radiové moduly WM868 DO4, DIO, DI4 jsou vybaveny čtyřmi digitálními vstupy nebo digitálními výstupy, případně mohou být vstupy a výstupy v kombinaci 2xDO a 2xDI.
Moduly lze použít pro ovládání různých výkonných zařízení jako jsou relé, ventily apod. Pomocí spínacích výkonných modulů lze také detekovat stavy jednotlivých zařízení.
Pro komunikaci s DO moduly je použit NEP protokol (vlastní vývoj SOFTLINK s.r.o.), připravuje se implementace protokolu ModBUS. Moduly lze rozšiřovat po sběrnici I2C o další spínací moduly – expandéry o dalších 12 O/I.