+(420) 315 707 111  Můj účet
 1. Sběr informací Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách nebo aplikacích, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a/nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a/nebo číslo kreditní karty. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho zařízení a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributů softwaru a hardwaru a navštívených stránek.
 2. Použití informací Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
  • Personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu reklam
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vašich potřeb podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkumů
 3. E-Komerce Soukromí Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách nebo přidružených aplikacích. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a/nebo transakce, např. zaslání objednávky.
 4. Zveřejnění informací třetím stranám Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepředáváme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Neosobní data však mohou být poskytnuta jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.
 5. Ochrana informací Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače/servery sloužící k ukládání osobních údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

  Používáme cookies? Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 6. Odhlášení Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.
 7. Práva uživatelů V souladu s platnými zákony máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
 8. Změny v zásadách ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Jakékoliv změny budou zveřejněny na této stránce a budete o nich informováni e-mailem, pokud to bude vhodné. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o jakýchkoliv změnách.
 9. Kontaktní informace Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na následující adrese:

  SOFTLINK s.r.o.

  Tomkova 409/22

  278 01 Kralupy nad Vltavou

  E-mail: info@softlink.cz

Používáním našich stránek nebo aplikací souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.