+(420) 315 707 111  Můj účet

Modul NB-CH4 pro měření koncentrace metanu

11 582  s DPH

Modul NB-CH4 lze použít k monitorování obsahu metanu (CH4) ve vzduchu. Modul měří s intervalem 15 sekund obsah metanu ve vzduchu, zobrazuje aktuální hodnotu koncentrace metanu na LCD displeji a v nastaveném intervalu odesílá informační zprávy s naměřenými hodnotami ve formě radiových zpráv služby NB-IoT mobilního operátora.

Není skladem

Popis Produktu

Modul NB-CH4 lze použít k monitorování obsahu metanu (CH4) ve vzduchu. Modul měří s intervalem 15 sekund obsah metanu ve vzduchu, zobrazuje aktuální hodnotu koncentrace metanu na LCD displeji a v nastaveném intervalu odesílá informační zprávy s naměřenými hodnotami ve formě radiových zpráv služby NB-IoT mobilního operátora.

Obsah zprávy je nastavitelný, kromě aktuální hodnoty koncentrace metanu může zpráva obsahovat i hodnoty teploty a vlhkosti prostředí, pokud požitý typ senzoru tyto údaje měří. Zpráva může obsahovat pouze aktuálně naměřené hodnoty, nebo sadu  dříve naměřených „historických” hodnot odečtů, uložených v paměti modulu. Perioda ukládání historických hodnot do paměti je nastavitelná. V jedné datové zprávě lze takto přenášet až 48 historických odečtů. Každá zpráva vždy obsahuje i provozní údaje modulu změřené vnitřními čidly (teplota procesoru, napětí vnitřní baterie, údaj o síle signálu).

Zprávy jsou přenášeny na aplikační server provozovatele modulu prostřednictvím služby NB-IoT ve formě standardních IP-paketů směrovaných do IP-sítě uživatele přes přístupový bod (Access Point) smluvně definovaný mezi provozovatelem sítě GSM a provozovatelem modulu. Aplikační server provozovatele zařízení zprávy dekóduje a údaje v nich obsažené dále zpracovává.

Do konfigurace modulu lze zadat prahovou hodnotu koncentrace metanu (alarmový limit), při překročení které se modul přepne do alarmového stavu. Alarmový stav je signalizován blikáním červené LED pod průhledným krytem modulu a sepnutím integrovaného elektronického spínače typu Solid State Relay – tzv. „alarmového relé”, kterým se může spustit ovládací okruh externí signalizace.

Při překročení alarmového limitu může modul odeslat alarmovou zprávu, která obsahuje i aktuálně změřenou hodnotu koncentrace v době překročení. Tato zpráva se odesílá okamžitě po zjištění alarmového stavu a je možné nastavit i její opakované vysílání s intervalem jedné minuty. Tato funkce zvyšuje redundanci při doručení alarmové zprávy a umožňuje příjemci zprávy monitorovat s minutovým intervalem časový průběh změny koncentrace metanu.

Při poklesu koncentrace pod nastavenou hodnotu se automaticky odesílá zpráva o tom, že koncentrace metanu se dostala do normálního stavu. Zároveň se přeruší blikání výstražné LED a rozepne se alarmové relé.

Modul je vybaven senzorem polohy, pomocí kterého lze zjistit fyzickou manipulaci s modulem, kupříkladu jeho demontáž, nebo přemístění.

Modul má zabudovaný LCD displej, který zobrazuje aktuální hodnotu koncentrace metanu, zjištěnou při posledním měření.

Modul je uzavřen v plastové krabici uzpůsobené pro montáž na zeď, nebo podobný konstrukční prvek.

Modul je napájen z vnitřní baterie s kapacitou 17 Ah, která mu umožňuje pracovat po dobu až deseti let při frekvenci odesílání zpráv 4-krát za den (jedna zpráva může obsahovat až 48 odečtů). Životnost baterie může negativně ovlivnit nejen nastavený kratší interval měření a odesílání zpráv, ale i provozování zařízení v objektech s teplotou mimo doporučený rozsah provozních teplot. Negativní vliv na životnost baterie má i časté přepínání do alarmového stavu, nebo dlouhodobé setrvání v alarmovém stavu, kdy spotřebu elektrické energie významně zvyšuje sepnuté alarmové relé.

Modul je vybaven držákem SIM-karty pro použití se SIM-kartou formátu “Micro-SIM” (3FF) o rozměrech 15 x 12 x 0,76 mm. Držák SIM je umístěn uvnitř modulu na základní desce. Modul lze na objednávku vyrobit s integrovaným modulem SIM (eSIM) konkrétního GSM operátora.

Modul lze kontrolovat a nastavovat pomocí konfiguračního kabelu, nebo bezdrátově, pomocí optického převodníku. Modul lze nastavovat i na dálku, s využitím zpětného kanálu obousměrné komunikace.

Klíčové vlastnosti:

 • Metan (CH4) je hlavní složkou zemního plynu. Zařízení je primárně určeno pro monitorování možnosti úniku zemního plynu.
 • Modul je vybaven velmi přesným a citlivým čidlem, které odpovídá metrologickým požadavkům pro měření koncentrace metanu. Čidlo má garantovanou přesnost a citlivost měření po dobu minimálně dvou let.
 • Zařízení je napájeno vestavěnou baterií, takže jej lze nainstalovat do prostoru plynoměru (…kam obvykle nelze přivést napájení 220 V)
 • Instalace zařízení je velmi snadná
 • Zařízení trvale měří koncentraci metanu a data průběžně posílá na nastavený počítač (aplikaci). Umožní to dlouhodobé sledování vývoje hodnoty koncentrace a přijímání preventivních opatření..
 • Aktuální hodnoty lze kdykoli odečíst přímo na LCD displeji.
 • Při překročení nastavené prahové hodnoty (kdy je koncentrace již mimo normální rozsah) se rozsvítí LED, sepne elektronické relé a odesílá se alarmová zpráva.
  • LED upozorní na nebezpečí v bezprostřední blízkosti modulu
  • K elektronickému relé lze připojit místní poplachový systém, kupříkladu zabezpečovací ústřednu budovy. Ta může sepnout optický nebo akustický poplach, poslat SMS apod.
  • Alarmovou zprávu přijme vzdálený počítač a na jejím základě může odeslat uživateli objektu SMS, nebo notifikaci do mobilu.
 • Modul lze použít s komunikační službou NB-IoT, která umožňuje přenos a ukládáním zpráv, prohlížení dat v mobilní aplikaci a odesílání alarmů na mobily ve formě e-mailů, SMS, nebo notifikací.
 • Zařízen lze provozovat i bez služby NB-IoT, kdy se data nikam nepřenáší, ale aktuální hodnoty jsou vidět na displeji a alarm se propaguje přes elektronické relé do lokálního zabezpečovacího systému.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Modul NB-CH4 pro měření koncentrace metanu“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *