+(420) 315 707 111  Můj účet

WACO (Wireless Automatic Collector) je unikátní radiová technologie umožňující vytvářet bezdrátové (radiové) sběrnice typu M-BUS nebo RS-485 v kombinaci s radiovými senzory pro radiové měření a monitoring různých fyzikálních veličin bez nutnosti instalace metalických vedení.
WACO pracuje ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz a umožňuje vytvářet komunikační strukturu sítě typu “mesh”. Přenos dat je transparentní.
WACO radiové moduly se vyznačují extrémně nízkou energetickou spotřebou, což dovoluje standardně pětiletý až desetiletý provoz při napájení z baterií.

bezdrátová síť

NA TÉTO TECHNOLOGII VYRÁBÍME:

Použití radiové technologie WACO znamená zkrácení času realizace, výrazné zjednodušení instalace a při dosažení vysoké spolehlivosti ušetření investičních nákladů.

VÝHODY:

  • nízké náklady na realizaci datové sběrnice nebo na prodloužení sběrnice
  • příznivá pořizovací cena, extrémně nízká spotřeba elektrické energie
  • operativnost a snadnost nasazení, jednoduchá konfigurace, flexibilní směrování
  • přirozené rozšíření sběrnice M-Bus
  • spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost proti rušení
  • efektivní využití pásma, vysoká propustnost sítě i při vysokém počtu radiových prvků
  • velký dosah radiových modulů, lineární vzdálenost až 3 km, pokrytí území několika km2
  • přenosová rychlost radiové sítě až 34 800 bitů/s
  • obecné výhody bezdrátové technologie v oblasti telemetrie a dálkového řízení: snadnost instalace, překlenutí obtížně přístupných oblastí, fyzická odolnost, elektrická odolnost (daná galvanickým oddělením prvků),
  • operativnost při realizaci změn, apod.

Wireless MBUS

Wireless M-BUS je komunikační protokol popsaný mezinárodními standardy EN 13757-4 (fyzická a linková vrstva) a EN 13757-3 (aplikační vrstva), který je určený především pro radiový přenos dálkových odečtů hodnot z měřičů spotřeby a čidel. Protokol Wireless M-Bus (dále jen „WMBUS”) vychází z definice standardu M-Bus (přebírá ze standardu M-Bus aplikační vrstvu – tj. popis kódování dat), je však uzpůsoben pro přenos dat prostřednictvím radiového signálu.

Komunikace protokolem WMBUS probíhá způsobem Master-Slave, kde „Master” je zařízení, které data sbírá, „Slave“ je zařízení, které data poskytuje (integrovaný nebo externí radiový odečítací modul, který přenáší data z měřiče/čidla). Komunikační protokol WMBUS definuje několik módů komunikace, a to jak jednosměrných (přenos dat z měřičů do centrální databáze), tak i obousměrných (přenos dat z měřičů do centra a přenos příkazů z centra na odečítací modul).

Naše nabídka zařízení WMBUS zahrnuje ucelenou řadu radiových odečítacích modulů, určených pro radiový přenos dat z měřičů spotřeby a čidel s různými typy výstupu (analogový, pulsní, M-Bus, RS-485). Data z měřidel jsou zpracována do formátu Wireless M-Bus a vysílána v pravidelných intervalech ve formě radiových zpráv tohoto standardu v pásmu 169 MHz, nebo 868 MHz.  Součástí naší nabídky je i radiová komunikační brána (WMBUS GateWay), která dokáže zprávy od odečítacích modulů přijímat a předávat do vzdáleného odečítacího systému přes síť Internet nebo GSM.  Některé typy modulů pracují v obousměrném módu, takže je možné nastavovat některé jejich parametry „na dálku“.

NA TÉTO TECHNOLOGII VYRÁBÍME:

Technologie SIGFOX využívá UNB (Ultra úzké pásmo) pro  radiovou komunikaci. Použití UNB je klíčem k zajištění škálovatelné, vysokokapacitní sítě, s velmi nízkou spotřebou energie, při zachování jednoduché infrastruktury typu hvězda.

Tato technologie je dostupná pro provoz IoT zařízení a čidel, jelikož má pokrytí po celé ČR.

ODEČÍTÁNÍ ENERGIÍ A VODY

SRMT

Sigfox modul Srmt

Tyto námi vyráběné moduly jsou certifikovány a jsou dodávány ve 4 variantách, přičemž každá může být s krytím IP68:

1) SI modul s dvěma vstupy WS868-Srmt
2) modul s rozhraním RS485 WS868-sRmt
3) modul s rozhraním MBUS WS868-srMt
4) teploměr/vlhkoměr WS868-srmT

Tento modul tak doplňuje řadu našich modulů vhodných pro on-line monitoring a smart metering (WM868-SI2/SI4, WB868-SI2-H a WB169-SI4), zároveň se jedná o první IoT modul z připravované široké škály modulů nejen pro SIGFOX, ale i LoRa.

chci více informací

SNÍMÁNÍ PLYNOMĚRŮ

PLE-I

Bateriově napájený převodník slouží pro snímání stavu membránových plynoměrů Elster řady BK-G. Modul je vybaven pro obousměrnou komunikaci, kdy pomocí zprávy „Downlink“ lze provést nastavení počátečního stavu, nebo provést změnu vysílací periody.

chci více informací

DVEŘNÍ KONTAKT

VI-LO je dveřní kontakt, který naše společnost vyvinula jako elementární prvek na zvýšení pocitu bezpečnosti a kontroly pohybu ve vámi vybraném prostoru. Čidlo je samoinstalační a po aktivaci okamžitě monitoruje pohyb – vše uvidíte přehledně v mobilní aplikaci. Můžete tak mít po kontrolou bytové dveře, dveře do sklepa, garážová vrata, apod.

chci více informací

ZÁPLAVOVÉ ČIDLO
iot senzor

Záplavové čidlo FloDe je další v řadě IoT čidel, které naše společnost vyrábí. Čidlo jednoduše umístěte na stěnu těsně nad podlahu. Aktivujte a okamžitě máte kontrolu, zda vám v koupelně nepraskla hadička, nevypadla hadice na vypouštění pračky či se nestala jiná nehoda. Čidlo vám v takovém případě okamžitě pošle alarmovou zprávu.

chci více informací

sigfox.com

zdroj: www.sigfox.com

Síť funguje v celkově dostupných pásmech ISM (bezlicenčním kmitočtová pásma) a koexistuje v těchto frekvencích s jinými bezdrátovými technologiemi, ale bez rizika kolizí či kapacitních problémů. SIGFOX v současné době využívá  evropské ISM pásmo  868MHz.

Zprávy z modemů jsou přijímány všemi základnovými stanicemi v širokém okolí předávány na zpracování do backendu a bezpečně dány k dispozici uživatelům přes webové API.

NarrowBand - IoT

NB-IoT je nová bezdrátová úzkopásmová LPWA technologie speciálně vyvinutá pro internet věcí v pásmech GSM a LTE. NarrowBand poskytuje:
– pokrytí velkého území a případně budov
– podporu masivního počtu zařízení
– velmi nízkou cenu koncových zařízení i jejich spotřebu energie
– optimalizovanou architekturu sítě
Mezi významné parametry lze uvést zvýšenou citlivost přijímačeaž okolo -150 dB, možnost plnohodnotného duplexního provozu, přenosovou rychlost 50 kbps při šířce pásma 200 kHz.

NA TÉTO TECHNOLOGII VYRÁBÍME:

RF moduly na technologii NB s označením NB PLE-EX jsou určené pro plynoměry, které umožňují  instalaci snímače INZ-1 pro odečet počítadla plynoměru. Modul se instaluje přímo na plynoměr. Montáž a plombování je obdobné jako u zmíněného snímače.

Základní parametry RF modulu

– napájení baterie 3,6 V, 3,6 Ah při komunikaci 2x denně – výdrž 10 let
– certifikace na možnost zpětného kanálu – změna vybraných parametrů (nulování, případně nastavení počítadla, četnost vysílání)
– konfigurace pomocí otického rozhraní ovládané ze Smart Phonu (Android)
– konstrukce splňující podmínky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

Manuály pro moduly naleznete v sekci PODPORA.